Від партнерів


Хто онлайн

Зараз на сайті 0 користувачів та 20 гостей.
Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Тема. Односоставные предложения. Виды односоставных предложений

Цель: углубить знания учащихся о видах предложений по строению, ознакомить с видами односоставных предложений; формировать умения правильно определять такие предложения, отличать их от двусоставных; развивать устную и письменную речь, совершенствовать навыки и умения работы с текстом, а также с выученными орфограммами; воспитывать эстетический вкус.Урок №22 Тема. Василь Симоненко. «Цар Плаксій та Лоскотон», цікава сторінка з життя митця. Різні життєві позиції Царя Плаксія і Лоскотона.

Мета:
? Навчальна: ознайомити учнів із біографічною довідкою В. Симоненка, опрацювати казку «Цар Плаксій та Лоскотон», визначити різницю життєвих позицій царя Плаксія і Лоскотона; вивчити поняття «віршована мова», «рима, «строфа».
? Виховна: формувати оптимістичний погляд на життя.
? Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв'язного мовленняТема. Обстоятельство

Цель: углубить знания учащихся о видах обстоятельств и способах их выражения; восстановить в памяти восьмиклассников правила выделения запятыми обстоятельства, выраженного деепричастным оборотом; формировать умения выделять в предложении обстоятельство и использовать их в речи; развивать умения и навыки работы с текстом, расширять лексический запас учащихся; воспитывать культуру речи.Урок №21 Тема. Василь Королів-Старий. «Хуха-Моховинка». Добро і зло в казці. Аналіз зовнішності (портрета) казкових істот.

Мета:
? Навчальна: ознайомитись в ідейно-художнім змістом казки «Хуха-Моховинка», визначити в ній елементи добра і зла, проаналізувати портрети персонажів.
? Виховна: виховувати любов до природи, бажання захищати слабших, вчиняти по совісті.
? Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв'язного мовлення, кругозір.
Тип уроку: комбінований.Урок №20 Тема. Василь Королів-Старий. Короткі відомості про письменника та його фантастичні казки.

Мета:
? Навчальна: ознайомити учнів із творчістю та життєвим шляхом В. Королева-Старого і його фантастичними казками.
? Виховна: виховувати вміння уявляти прочитаний матеріал, фантазувати. .
? Розвивальна: розвивати уяву, логічне мислення, культуру зв'язного мовлення.
Тип уроку: засвоєння нових знань і формування вмінь.Тема. Приложение как особый вид определения. Дефис при приложении

Цель: углубить знания учащихся о второстепенных членах предложения, ознакомить с приложением как разновидностью определений, правилами употребления знаков препинания при них; развивать умения выделять в предложении приложения и использовать их в речи; воспитывать культуру речи.
Оборудование: учебник, раздаточный и дидактический материал.Урок №19 Тема. І. Франко. «Фарбований Лис». Засудження нечесності, користолюбства.

Мета:
? Навчальна: ознайомити учнів із головними та другорядними персонажами казки; розвивати вміння усно характеризувати головного героя, визначити риси його характеру; формувати уявлення про дійових осіб, мову персонажів і мову автора в художньому творі; розкрити особливості мови персонажів казки Івана Франка «Фарбований Лис».
? Виховна: сприяти осмисленню негативних рис — лицемірства, зазнайства, хвальковитості.
? Розвивальна: удосконалювати навички виразного вибіркового читання і розуміння змісту твору; розвивати вміння аналізувати художній твір; виховувати культуру мовлення.Тема. Определение

Цель: углубить знания учащихся об определении как второстепенном члене предложения; ознакомить с согласованным и несогласованным определением; развивать умение делать синтаксический разбор предложений, выделять в тексте согласованные и несогласованные определения, использовать их в речи; воспитывать культуру речи.Урок № 18 Тема. «Фарбований Лис». Зміст казки. головні і другорядні персонажі. образ Лиса Микити, риси його характеру

Мета:
? Навчальна: ознайомити учнів із головними та другорядними персонажами казки; розвивати вміння усно характеризувати головного героя, визначити риси його характеру;
? Виховна: сприяти осмисленню негативних рис: лицемірства, зазнай-ства, хвальковитості.
? Розвивальна: удосконалювати навички виразного вибіркового читання і розуміння змісту твору.Урок №17 Тема. І. Франко. «Фарбований лис». Дитинство письменника. Іван Франко-казкар (збірка «Коли ще звірі говорили»).

Мета:
? Навчальна: ознайомити учнів із дитячими роками Івана Франка, його творами про дітей і для дітей, збіркою казок «Коли ще звірі говорили», поняттям «літературна казка».
? Виховна: формувати інтерес до творчості Івана Франка.
? Розвивальна: удосконалювати навички виразного читання й аналізу змісту твору.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Статистика

  • kolisnik12012001
  • Tanet1303
  • Helenoir
  • Прокопішена Нат...
  • Оля Миколавна