Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Самоосвіта педагогів

0
Головна мета сучасної системи освіти - знайти, підтримати, розвити людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самовиховання, самоосвіти, допомогти людині жити в злагоді й спокою з іншими людьми, природою, культурою.Самоосвіта педагогів

0
Головна мета сучасної системи освіти - знайти, підтримати, розвити людину в людині, закласти в ній механізми самореалізації, саморозвитку, саморегуляції, самовиховання, самоосвіти, допомогти людині жити в злагоді й спокою з іншими людьми, природою, культурою.Конспект до КВК "Економічна гра"

0
Конспект до заняття з економіки (Тема: КВК "Економічна гра")для дітей 6-го року життя.
Автор: В.О.Довжук вихователь, ДНЗ №34 "Зірочка" м.Первомайськ Миколаївська облРозвага "Хай мир буде у світі"

0
Конспект розваги «Хай мир буде у світі!» для дітей 6-го року життя

Автор: Усатенко І.П., вихователь ДНЗ №34 "Зірочка" м.Первомайськ, Миколаївська облРозвиток здібностей дошкільників шляхом використання вправ, орієнтованих на аналітичне та абстрактне мислення

0
Розвиток здібностей дошкільників шляхом використання вправ, орієнтованих на аналітичнета абстрактне мислення (для дітей 6-го року життя, вікторина для кмітливих "Хочу все знати". Вихователь О.В.Горяїнова ДНЗ №34 "Зірочка", м.Первомайськ, Миколаївська обл«Заповітні бажання ляльки Марії»

0
Конспект заняття з економіки для ІІ молодшої групи на тему:
«Заповітні бажання ляльки Марії»
Мета: шляхом міркувань і через ігрові моменти ввести поняття «Потреби людини», розкрити значущість життєво важливих потреб в житті людини; розвивати уяву, самостійність мислення, зв'язну мову. Закріпити уміння класифікувати. Виховувати уміння слухати товариша, не перебиваючи його.Формування ключових компетентностей у школярів на особистісно зорієнтованому уроці української літератури з використанням медіаосвітніх продуктів

Мета: розкрити методичні підходи до здійснення компетентісно зорієнтованого навчання та становлення інноваційної особистості засобами медіа й практично створити профіль віртуального акаунту героя в соцмережі Facebook; розкрити змістові особливості авторської розробки лайфтаймтрейлера; продемонструвати медіаосвітні продукти, які відіграють стратегічну роль у вихованні патріотизму молоді.
Рекомендовано для вчителів української мови і літератури.Моделювання змісту освіти в роботі з обдарованими учнями

0
Відкрита на базі ДОІППО (кабінет російської мови, літератури та зарубіжної літератури) обласна філологічна майстерня №3 (від 01.10.2009) з дослідження особистісного аспекту розвитку учня займається моделюванням змісту освіти. В майстерні здійснються дослідження особистісного аспекту розвитку учня засобами предметів гуманітарного циклу, будуються персоніфіковані програми навчання учнів через визначення індивідуальних освітніх траєкторій на основі стратегічних освітніх задач, моделюється збагачення змісту освіти із зарубіжної літератури.Педагогічна лабораторія: Інноваційні підходи до формування лексичної сторони мовлення дітей

0
Мета: створення інформаційного простору для обміну педагогічним досвідом та підвищення професійної компетентності та майстерності педагогів ДНЗ з формування лексичної сторони мовлення дітей.
Завдання:
= оновити науково - методичний рівень компетенції педагогів;
= розширити досвід педагогів по створенню умов в ДНЗ для формування лексичної сторони мовлення дітей;
= спонукати педагогів до практичної діяльності по оволодінню інноваційними підходами до формування лексичної сторони мовлення дітейСтаття "Застосування здоров'язберігаючих технологій у початковій школі"

0
Освіта в наші дні пред'являє великі вимоги до здоров'я учнів. Тому зараз актуальні здоров'езберігаючи технології в навчально-виховному процесі, при яких формуються дбайливе ставлення до свого фізичного і психічного здоров'я, найважливіші соціальні навички, що сприяють успішній адаптації дітей у суспільстві.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво