Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Необхідність міжнародної торгівлі та її сучасні форми

0
Матеріал до уроку економіки у вигляді мултимедійної презентації
Міжнародні економічні відносини – система економічних зв’язків між країнами із приводу виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів і послуг.Методична розробка уроку економіки на тему "ГРОШІ В ЕКОНОМІЦІ"

0
Методична розробка уроку економіки на тему "ГРОШІ В ЕКОНОМІЦІ"РИНКОВИЙ ПОПИТ. РИНКОВА ПРОПОЗИЦІЯ. Нецінові чинники попиту та пропозиції.

1
РИНКОВИЙ ПОПИТ. РИНКОВА ПРОПОЗИЦІЯ. Нецінові чинники попиту та пропозиції.
ПОПИТ Це бажання і можливість споживача купити певну кількість певного товару за наявними цінами
ЗАКОН ПОПИТУ
ВЕЛИЧИНА ПОПИТУ ПЕРЕБУВАЄ У ЗВОРОТНІЙ ЗАЛЕЖНоСТІ ВІД ЦІНиЦіна ринкової рівноваги

1
РИНКОВА РІВНОВАГА. РІВНОВАЖНА ЦІНА.
У наслідок взаємодії попиту та пропозиції на ринку установлюється ринкова рівновага – така ситуація на ринку, за якої кількість товару, що готовий продати виробник, дорівнює кількості товару, яку готовий придбати покупець за даною ціною. Отже умови ринкової рівноваги: QD = QS.
Рівноважна (ринкова) ціна (PE) – це така ціна, за якої величина попиту на товар дорівнює величині його пропозиції.

Аналітичним способом рівноважну ціну можна визначити, прирівнюючи функцію попиту до функції пропозиції.Заняття з економічного виховання для дітей старшого дошкільного віку"Дитячий бізнес - центр"

0
Тема: «РОЗВИТОК ЗНАНЬ З ОСНОВ ЕКОНОМІЧНОЇ КУЛЬТУРИ В ІГРОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РЕАЛИЗАЦІЇ ПРОЕКТУ "Маленькі таємниці великої економіки"»МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА УРОКУ ЕКОНОМІКИ: СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

0
Методична розробка уроку економіки на тему : "Світове господарство.Міжнародні економічні відносини"Методична розробка уроку економіки

0
Методична розробка уроку економіки на тему: "Світове господарство. Міжнародні економічні відносини"Джерела інформації. Етика та культура її подання.

0
Розробка уроку з курсу "Основи споживчих знань" для 5 класу по темі "Джерела споживчої інформації" з використанням презентації.Прості енергетичні рішення проти змін клімату.

0
Вихо

вна година
(для учнів початкової шко

ли)
Тема: Прості енергетичні рішення проти змін клімату.Розробка уроку з економіки на тему : « Грошова маса та її показники . Купівельна спроможність грошей. Стійкість національних грошей та курс національної валюти».

1
Дати загальне уявлення про грошову масу,купівельну спроможність грошей, курс національної валюти; розвивати вміння переходити від прямого до оберненого котирування при визначенні курсу валюти, пояснювати причини збільшення(зменшення) купівельної спроможності грошей, розрізняти показники, за якими оцінюється грошова маса; продовжити формування навичок самостійної роботи, вміння обґрунтовувати роль грошей в економіці, розуміти відмінності між готівковими і депозитними грошами.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво