Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин. 4 клас»

Уміщені у збірнику орієнтовні зразки завдань для державної підсумкової атестації з української мови учнів 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин охоплюють всі теми програми з української мови. Завдання покликані виявити рівень сформованості мовленнєвих умінь, а також елементарних теоретичний знань, покладених в основу цих умінь.«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 4 клас»

Державна підсумкова атестація з української мови (державної) в 4 класі загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, рівень засвоєння якого підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з української мови для 1–4 класів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою (Программы для средней общеобразовательной школы с русским языком обучения. 1–4 классы. – К.: Початкова школа, 2006).«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з читання для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас»

Державна підсумкова атестація з читання проводиться у формі підсумкової контрольної роботи. В основу відбору змісту навчального матеріалу, який підлягає перевірці, покладено вимоги навчальної програми з читання для 1–4 класів.«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою. 4 клас»

Пропоновані в посібнику комбіновані контрольні роботи призначені для державної підсумкової атестації учнів 4 класу з української мови (мови навчання). Їх зміст розроблено відповідно до вимог навчальної програми з української мови для 1–4 класів (Програми для середньої загальноосвітньої школи. 1–4 класи. – К.: Початкова школа, 2006; 2007).«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з російської мови для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою. 4 клас»

Комбинированные контрольные работы, предлагаемые в пособии, предназначены для итоговой аттестации учащихся 4 класса по русскому языку (язык обучения). Их содержание соответствуют учебной программе по русскому языку для 1-4 классов.«Збірник завдань для державної підсумкової атестації зі світової літератури. 9 клас»

Збірник завдань для державної підсумкової атестації укладено відповідно до чинної програми зі світової літератури для загальноосвітніх навчальних закладів України й охоплює матеріал 8-9 класів.У збірнику подано 20 варіантів завдань у тестовій формі, однакових за структурою та складністю. Під час державної підсумкової атестації передбачено оцінити опанування учнями таких змістових ліній, як зміст художніх творів, аналіз художніх творів, літературний процес, відомості з теорії літератури.«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з української літератури. 9 клас»

Державна підсумкова атестація з української літератури в 9-му класі за
курс основної школи проводиться у 2013/2014 н. р. у формі тестування. Його
мета – перевірити відповідність знань, умінь і навичок дев’ятикласників програмовим вимогам і оцінити рівень навчальних досягнень учнів.
Тестування є швидким, надійним і об’єктивним методом оцінювання.
Воно дає змогу охопити весь зміст навчальної програми, тому проведення
державної підсумкової атестації з української літератури в такій формі є
найдоцільнішим і найефективнішим методом оцінювання..«Збірник диктантів для державної підсумкової атестації з української мови. 9 клас»

У збірнику представлено зразки текстів різних функціональних стилів
української мови, які ознайомлюють учнів з історичним минулим, нашими
звичаями, традиціями, символами й оберегами, духовною культурою й ми
стецтвом, природою й відомими пам’ятками України, видатними постатями
національної історії, культури, науки та їхніми досягненнями. Запропоновано
чимало зразків художнього стилю, які сприятимуть засвоєнню учнями самобутніх мовних засобів, які використовуються в ньому й мають виразне стилістичне забарвлення. У збірникові наявні й тексти наукового стилю. ТекстиЗбірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики

«Збірник завдань для державної підсумкової атестації з інформатики. 9 клас» (авт. Морзе Н. В., Вембер В. П., Кузьмінська О. Г., Войцеховський М. О., Проценко Т. Г. – К.: Центр навчально-методичної літератури, 2014), за білетами або у вигляді творчої роботи. Збірник містить 20 варіантів атестаційних робіт. Навчальні заклади визначають не менше десяти варіантів для кожного класу. Якщо кількість учнів 10 або менше, то варіанти завдань не повинні повторюватися.Сборник диктантов для государственной итоговой аттестации по русскому языку : для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. : 9 кл.

Настоящий сборник диктантов предназначен для проверки орфографической и пунктуационной грамотности по русскому языку учащихся 9 класса общеобразовательных учебных заведений с обучением на русском языке на государственной итоговой аттестации. Диктанты подобраны с учётом требований учебной программы.