Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок-проект "Таємниці театру", 3 клас, літературне читання, 2015/2016 н.р.

0
Урок-проект "Таємниці театру", 3 клас, літературне читання, 2015/2016 н.р.УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА НАДДНІПРЯНЩИНИ. ТВОРЧІСТЬ Т.ШЕВЧЕНКА – НОВИЙ ЕТАП У РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ

0
Мета уроку: допомогти учням узагальнити й поглибити знання про розвиток української літератури Наддніпряншини, сприяти формуванню наукового світогляду, прагнення до самовдосконалення; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань, розвивати діалогічне мислення, світогляд; виховувати шанобливе ставлення до творців самобутньої української літератури.РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

0
Мета уроку: охарактеризувати особливості розвитку української літературти, а також зясувати основні тенденції розвитку традиційно – побутової культури на основі різних джерел інформації, визначити й характеризувати основні чинники, особливості розвитку, явища, процеси та памятки культури цього періоду,оцінювати авнесок окремих діячів у вітчизняну та світовукультур, виховувати учнів в дусі національної свідомості та патріотизму.УСНА НАРОДНА ТВОРЧІСТЬ І ФОЛЬКЛОР

0
Мета уроку: охарактеризувати особливості розвитку усної народноїтворчості та фольклору;на основі різних джерел інформації: визначити й характеризувати основні чинники, особливості розвитку, явища та памятки культури цього періоду; оцінювати внесок окремих діячів у вітчизняну та світову культуру.УКРАЇНСЬКА ОСВІТА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ НА НАДДНІПРЯНЩИНІ

0
Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати досягнення українців у галузі освіти. Описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури, із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українців.ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТОЛІТТЯ

0
Мета: Охарактеризувати особливості розвитку української культури, а також з’ясувати основні досягнення українців у галузі освіти та науки; описувати явища культурного та духовного життя; порівнювати ідеї та цінності, що були характерні для тогочасної культури , із сучасними державотворчими ідеями та культурними цінностями українцівВСТУП. ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ КУРСУ. ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ РОЗВИТКУ КУЛЬТУРИ В ХІХ СТ.

0
Чужоземне панування , національне гноблення, релігійна роз’єднаність,соціально – економічний гніт, які встановилися після втрати державності, викликали відродження в суспільно – політичній думці ідеї соборності, закликів до боротьби за єдність етнічних українських земель, їх народу й церкви.УРОК № 70. Тема. Повторення та узагальнення вивченого матеріалу. Підсумки роботи за рік

Мета: підсумувати й узагальнити вивчене, спонукати школярів до читання художньої літератури як необхідної умови духовного зростання; розвивати пам’ять, критичне, асоціативне та образне мислення, вміння висловлювати власні обґрунтовані судження, проводити аналогії, співставляти літературні явища з реаліями життя; виховувати кращі людські якості, прагнення до самопізнання та самовдосконалення.
Обладнання: книжкова виставка, «портретна галерея» письменників, твори яких вивчалися; учнівські ілюстрації.Урок № 69. Тема. Контрольна робота. «Творчість О. Олеся, В. Винниченка та сучасних письменників»

Мета: актуалізувати, закріпити й узагальнити знання учнів, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою контролю та корекції; розвивати пам’ять, образне й логічне мислення, вміння аналізувати художні твори, характеризувати героїв, висловлювати власне ставлення до них, співставляти та проводити аналогії; виховувати повагу до загальнолюдських цінностей.
Обладнання: тестові завдання у двох варіантах.
Теорія літератури: драматичний етюд, неореалізм, постмодернізм.Урок № 68. Тема. Ознайомлення із сучасною драматургією

Мета: ознайомити із тенденціями сучасної української драматургії, сприяти розвитку інтересу до неї, зацікавлення театром; розвивати навички самостійної роботи з різними джерелами інформації, критичне, асоціативне, образне мислення, вміння аргументовано висловлювати власні думки з приводу прочитаного; виховувати естетичний смак, потяг до духовного збагачення, розширення кругозору та світоглядних позицій.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...