Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


І.Карпенко-Карий — “великий обсерватор життя”, що був “одним із батьків новочасного українського театру” (І.Франко)

0
Мета: розглянути життєвий і творчий шлях письменника, багатогранність його літературної та театральної діяльності, драматургічне новаторство, жанрову різноманітність драматичних творів; розвивати дослідницькі вміння, навички роботи з додатковою літературою, поглиблювати навички виступу, володіння аудиторією; виховувати наполегливість, повагу до творчості справжніх митців української культури.УКРАЇНСЬКА ДРАМАТУРГІЯ І ТЕАТР 70—90-х pp. XIX ст.

0
Мета: зробити огляд розвитку української драматургії і театру від численних аматорських театральних гуртків до професійного “театру корифеїв”, створення професійного театру в Галичині; дослідити розвиток театральних труп М.Кропивницького та М.Старицького; розвивати вміння подавати творчий портрет провідних акторів; виховувати зацікавленість «корифеями» українського театру.Критерії оцінювання завдання з розгорнутою відповіддю (власного висловлення) з української мови. ЗНО-2015

3 с. - 2014 р.

Зміст власного висловлення оцінюють за шістьома критеріями (1, 2, 3а, 3б, 4 та 5), як показано в таблиці 1.
Мовне оформлення власного висловлення оцінюють за двома критеріями (6а та 6б), як показано в таблицях 2 і 3.
Під час оцінювання орфографічної й пунктуаційної нормативності роботи дві негрубі помилки рахують як одну грубу. До негрубих
зараховують такі помилки:
 у написанні великої літери в складних власних назвах;
 у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, утворених від іменників з прийменниками;ЗНО 2006-2014. Збірка завдань та відповідей ЗНО за 2006-2014 роки з математики, фізики, укр. мови та літератури, історії...

0
ЗНО 2006-2014. Збірка завдань та відповідей ЗНО за 2006-2014 роки з математики, фізики, укр. мови та літератури, історії...Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури (поглиблений рівень). ЗНО-2015

2 с. - 2015 р.

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 74 (58 завдань базового рівня та 16 завдань поглибленого рівня).
На виконання роботи відведено 210 хвилин (150 хвилин на виконання завдань базового
рівня та 60 хвилин на виконання завдань поглибленого рівня).Характеристика сертифікаційної роботи з української мови і літератури (базовий рівень). ЗНО-2015

1 с. - 2015 р.

Зміст роботи визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з
української мови і літератури для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121).

Загальна кількість завдань роботи – 58.
На виконання роботи відведено 150 хвилин.Борис Грінченко. Життя і багатогранна діяльність як митця і вченого. Оповідання “Каторжна”, «Дзвоник»

0
Мета: познайомити учнів із життям письменника, фольклориста, етнографа, літературного критика, педагога, мовознавця; розвивати розуміння демократичної спрямованості поезії Б. Грінченка, визначати тематичну різноманітність його оповідань, повістей, поглиблювати навички характеристики головного героя малої прози; виховувати наполегливість, старанність у досягненні поставленої мети, людяність і доброту.Ідейне спрямування роману «Хіба ревуть воли,…», алегоричність його назви

0
Мета:розкрити ідейне спрямування твору, пояснити алегоричну назву, дослідити мову роману у зображенні пейзажів, художніх деталей, портретів твору, наголосити на місці роману в історії української та зарубіжної психологічної прози;розвивати дослідницькі вміння та навички роботи з художнім твором, креативність милення, вміння вести дискусію; виховувати повагу до надбань класиків української прози.Складність і суперечливість характеру Чіпки — головного героя роману Панаса Мирного

0
Мета: пригадати жанрові особливості, тематику, композицію твору; розвивати вміння висловити свою точку зору, власну думку, обґрунтувавши її, виробити вміння сприймати доводи опонента, знаходячи слабкі місця, вміння ставити питання за фактичним матеріалом теми, активно перетворювати знання на переконання; виховувати стійкі моральні цінності.Люди “соціального дна” у романі Панаса Мирного «Хіба ревуть воли,…»

0
Мета: поглибити знання про роман Панаса Мирного, охарактеризувати його персонажів; розвивати дослідницькі уміння та навички, культуру спілкування, формувати інформаційну комунікативну та соціальну компетентності учнів; виховувати гуманістичне сприйняття життя.