Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 44 Трагікомедія «Сто тисяч» — класичний взірець українського «театру корифеїв»

Мета: ознайомити учнів з особливостями «театру корифеїв», змістом І–ІІІ дій твору; розвивати навички сприйняття інформації на слух, аналізу та коментування тексту драматичного твору, виразного читання, стислого переказування
Очікувані результати: учні знають зміст І–ІІІ дій п’єси «Сто тисяч», визначають у драматичному творі типові для «театру корифеїв» риси, коментують зміст.Урок № 43 І. Карпенко-Карий. Огляд життя й творчості. «Театр корифеїв»

Мета: ознайомити учнів із розвитком національної драми в ХІХ столітті, із життєвим і творчим шляхом І. Карпенка-Карого та матеріалом про «театр корифеїв»; розвивати навички сприйняття інформації на слух
Очікувані результати: учні знають основні віхи життя й творчості І. Карпенка-Карого, матеріал про «театр корифеїв».Урок № 42 Іван Малкович. «Із янголом на плечі». Виразне читання напам’ять

Мета: поглибити знання учнів про ідейно-художній зміст вірша Івана Малковича; розвивати навички виразного читання, пам’ять, образне мислення, уміння формулювати думку й відстоювати її
Очікувані результати: учні вміють виразно читати вірш напам’ять, використовуючи набуті на попередніх уроках знання з теорії виразного читання, уміння та навички.
Теорія літератури: поглиблення знань про баладу.Урок № 41 Іван Малкович. «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»

Мета: ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом творів Івана Малковича «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, узагальнення
Очікувані результати: учні вміють аналізувати поетичні твори, розуміють ідейний зміст поезій «Музика, що пішла», «Із янголом на плечі», знаходять у них художні засоби.
Теорія літератури: поглиблення знань про баладу.Урок № 39 В. Підпалий. Вірш «Запросини»

Мета: ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом вірша В. Підпалого «Запросини»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору
Очікувані результати: учні вміють виразно читати та коментувати вірш В. Підпалого «Запросини», вільно користуються термінами «художній образ», «художні засоби», «ліричний герой», «ліричний твір».Урок № 40 І. Малкович. «Свічечка букви “Ї”»

Мета: ознайомити учнів з матеріалом про життя й творчість І. Малковича та ідейно-художнім змістом вірша «Свічечка букви “Ї”»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, уміння висловлювати власні судження щодо прочитаного
Очікувані результати: учні знають загальні відомості про життєвий та творчий шлях І. Малковича, коментують ідейно-художній зміст вірша «Свічечка букви “Ї”».Урок № 38 В. Підпалий. Вірш «Тиха елегія»

Мета: ознайомити учнів із матеріалом про життя й творчість поета, ідейно-художнім змістом його вірша «Тиха елегія», поняттям «елегія»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, уміння висловлювати власну думку
Очікувані результати: учні знають матеріал про життя й творчість В. Підпалого, зміст його поезії та вміють її коментувати; розуміють поняття «елегія» та свідомо використовують цей термін під час аналізу твору.Урок № 37 Контрольна робота № 3. «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника»

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів із вивчених тем із метою подальшої корекції; розвивати здатність зосереджувати увагу
Очікувані результати: учні демонструють знання, уміння та навички, набуті під час вивчення тем «Творчість Лесі Українки, В. Сосюри, Б. Олійника».
Теорія літератури: філософська, громадянська та інтимна лірика, художній образ, художні засоби, віршові розміри.Урок № 36 Б. Олійник. Вірш «Ринг»

Мета: ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом вірша «Ринг»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричного твору, усного зв’язного мовлення; розширювати словниковий запас учнів, поглиблювати вміння давати характеристику герою ліричного твору
Очікувані результати: учні вміють виразно читати вірш «Ринг», коментувати його ідейно-художній зміст.Урок № 35 Б. Олійник. Вірш «Вибір»

Мета: ознайомити учнів із матеріалом про життя й творчість Б. Олійника, з ідейно-художнім змістом вірша «Вибір»; розвивати навички виразного читання, аналізу ліричної поезії, усного зв’язного мовлення, уміння формулювати запитання й давати чіткі відповіді на них; розширювати словниковий запас учнів, поглиблювати вміння давати характеристику герою ліричного твору