Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


УРОК № 64 ПІДСУМКОВИЙ УРОК. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛУ, ВИВЧЕНОГО ПРОТЯГОМ І СЕМЕСТРУ

Мета : перевірити рівень засвоєння учнями навчального матеріалу, який вони вивчили протягом І семестру, знання змісту творів, понять з теорії літератури; спо-
нукати учнів висловлювати свої думки про вивчені твори; розвивати пам’ять, увагу, логічне мислення, творчі здібності; формувати бажання цікавитися рідною літературою впродовж життя.
Теорія літератури : кларнетизм, символізм, імпресіонізм, неоромантизм, неокласицизм, вітаїзм, художня деталь.
Обладнання : портретна галерея письменників, виставка їхніх творів та праць про їхній життєвий та творчий шлях.УРОК № 63 ЕМІГРАЦІЙНА ЛІТЕРАТУРА (ОГЛЯД) (ПРОФІЛЬ)

Мета : дослідити причини еміграції українців за кордон, дати коротку характеристику утворених за кордоном літературно-мистецьких організацій, «празької поетичної школи» українських літераторів, еміграційної прози; розвивати вміння сприймати на слух і занотовувати інформацію у вигляді конспекту,
уміння узагальнювати інформацію.
Теорія літератури : соціалістичний реалізм (повторення), сонет, вінок сонетів.УРОК № 62 КОНТРОЛЬНА РОБОТА (ПРОФІЛЬ)

Мета : узагальнити знання учнів з теми, виявити рівень знань, умінь та навичок з метою корекції; розвивати логічне мислення, навички раціонального ви-
користання навчального часу, уміння лаконічно й точно відповідати на питання; виховувати інтерес до наслідків власної праці, пунктуальність.
Обладнання : завдання й питання до контролю за темою у двох варіантах.
Теорія літератури : поема в позі, експресіонізм, сюрреалізм, міфологізм.
Тип уроку : контроль, корекція знань та вмінь.УРОК № 61 ГУМАНІСТИЧНИЙ, ЖИТТЄСТВЕРДНИЙ ПАФОС ПОЕМИ В ПРОЗІ, ЙОГО ВСЕЛЮДСЬКА ЗНАЧИМІСТЬ І ВСЕОСЯЖНІСТЬ, АФОРИСТИЧНІСТЬ МОВИ ТВОРУ. ЗВ’ЯЗОК ТВОРУ ЗІ СВІТОВОЮ КЛАСИКОЮ. МІСЦЕ ТВОРУ У СВІТОВІЙ АНТИВОЄННІЙ ЛІТЕРАТУРІ (ПРОФІЛЬ)

Мета : розкрити гуманістичний, життєствердний пафос поеми в прозі, афористичність її мови, світову значимість; розвивати навички аналізу прозового твору, зв’язне усне мовлення, уміння сприймати інформацію на слух, узагальнювати, робити висновки, збагачувати словниковий запас учнів; виховувати активну життєву позицію, любов до близьких, найкращі людські якості.
Обладнання : текст поеми, репродукція картини В. Верещагіна «Апофеоз війни».
Теорія літератури : пафос твору, афоризм (повторення).
Тип уроку : комбінований.УРОК № 60 УМОВНІСТЬ ЗОБРАЖЕННЯ (ПОДІЇ ПОЗА КОНКРЕТНИМ ЧАСОМ І ПРОСТОРОМ). ЗАГАЛЬНОЛЮДСЬКІ МОТИВИ У ТВОРІ, ГУМАНІСТИЧНІ ЦІННОСТІ, ЩО УТВЕРДЖУЮТЬСЯ В НЬОМУ. БІОЛОГІЧНІ ІНСТИНКТИ Й ДУХОВНА ВОЛЯ ДО ЖИТТЯ. ІДЕЯ ПЕРЕМОГИ ДУХУ НАД МАТЕРІЄЮ (ПРОФІЛЬ)

Мета : простежити особливості зображення часопростору в повісті, визначити загальнолюдські мотиви, гуманістичні цінності, які утверджено у творі; показати
взаємодію біологічного та духовного у персонажів повісті, простежити процес перемоги духу над матерією; розвивати навички аналізу прозаїчного тексту, характерів персонажів, уміння застосовувати знання з теорії літератури для аналізу прочитаного.
Обладнання : текст твору.
Теорія літератури : експресіонізм (повторення).
Тип уроку : комбінований.УРОК № 59 ОСИП ТУРЯНСЬКИЙ. БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПИСЬМЕННИКА. «ПОЗА МЕЖАМИ БОЛЮ». ОРИГІНАЛЬНІСТЬ ЖАНРУ (ПОВІСТЬ-ПОЕМА). ІСТОРИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ЯК ПРЕДМЕТ ХУДОЖНЬОГО УЗАГАЛЬНЕННЯ У ПОЕМІ В ПРОЗІ (ПРОФІЛЬ)

Мета : ознайомити учнів з біографічними відомостями про письменника та життєвою основою його поеми в прозі «Поза межами болю»; розвивати вміння аналізувати твір, висловлювати свої думки, порівнювати факти і явища та доходити власних висновків,
занотовувати матеріал у вигляді конспекту.
Теорія літератури : поема в прозі, експресіонізм.
Тип уроку : комбінований.УРОК № 58 ВІРШ «ДОРОГИ», ОПТИМІЗМ ЛІРИЧНОГО ГЕРОЯ, ЙОГО ВІРА В НЕМИНУЧУ МОЛОДІСТЬ ЖИТТЯ, СПЕЦИФІКА ПЕЙЗАЖУ, СИМВОЛІКА ОБРАЗІВ. ПОЕЗІЯ «ПІСНЯ ПРО НЕЗНИЩЕННІСТЬ МАТЕРІЇ», ФІЛОСОФСЬКІ РОЗДУМИ ПРО БЕЗСМЕРТЯ, ВІЧНІСТЬ ЖИТТЯ. (ПРОФІЛЬ)

Мета : ознайомити учнів з ідейно-художнім змістом поезій «Дороги» та «Пісня про незнищенність матерії», визначити особливості поетичного стилю Б.-І. Антонича, новаторство його творчості, визначити місце поета серед видатних ліриків-новаторів світу.
Обладнання : тексти віршів поезій «Дороги» та «Пісня про незнищенність матерії».
Теорія літератури : поглиблення поняття про сюрреалізм, архетип, асоціативність.УРОК № 57 ВІРШ «АВТОПОРТРЕТ» ЯК ПОЕТИЧНЕ КРЕДО МИТЦЯ, ЙОГО МІФОПОЕТИЧНЕ СПРИЙНЯТТЯ СВІТУ, МЕДИТАЦІЯ- РОЗДУМ НАД СВОЇМ РОДОВИМ КОРІННЯМ. ВІРШ «РІЗДВО», МАЙСТЕРНЕ ПОЄДНАННЯ В НЬОМУ ЯЗИЧНИЦЬКИХ ТА ХРИСТИЯНСЬКИХ УЯВЛЕНЬ НАШИХ ПРЕДКІВ. (ПРОФІЛЬ)

Мета : визначити поетичне кредо митця та його міфопоетичне сприйняття світу на основі змісту вірша «Автопортрет», проаналізувати майстерність поєднання язичницьких та християнських уявлень наших предків у вірші «Різдво», проаналізувати вірш «Зелена Євангелія»; розвивати навички аналізу поетичного тексту, збагачувати словниковий запас учнів та їх знання про своє коріння, зв’язне усне мовлення, навички виразного читання та групової роботи.УРОК № 56 БОГДАН-ІГОР АНТОНИЧ. БІОГРАФІЧНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПИСЬМЕННИКА, ЙОГО ТВОРЧИЙ ШЛЯХ. ВІРШ «ВИШНІ». ОРИГІНАЛЬНЕ СПРИЙНЯТТЯ ЛІРИЧНИМ ГЕРОЄМ ПРИРОДИ Й НАВКОЛИШНЬОЇ ДІЙСНОСТІ ЧЕРЕЗ НАРОДНІ СИМВОЛІЧНІ ОБРАЗИ, ФОЛЬКЛОРНІ ТРОПИ (ПРОФІЛЬ)

Мета : ознайомити учнів з біографією та творчим набутком письменника, указати на особливості поетичного стилю лемківського поета; розвивати вміння давати загальну характеристику творчості поета, навички визначати головні мотиви в поезії, її ідеї, коментувати, аналізувати символіку образів, художні засоби; виховувати естетичні смаки.
Обладнання : портрет письменника, книжкова виставка його творів та критичних матеріалів про нього.
Теорія літератури : поняття про сюрреалізм, міфологізм, архетип, асоціативність.
Тип уроку : комбінований.УРОК № 55 ЛІТЕРАТУРА В ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ДО 1939 р.) (ПРОФІЛЬ)

Мета : показати автономність, відкритість літератури в Західній Україні зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній