Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Типи фразеологізмів з точки зору семантичної спаяності та фразеологической пов'язаності

Серце - відверто, вставляти палиці в колеса, - заважати, білі мухи - сніг і т.д. Подібні фразеологізми називають идиóмами*. Саме ідіоми насамперед беззастережно визнаються фразеологізмами всіма дослідниками. Ідіоми - фразеологічні одиниці, які не переводяться** дослівно на іншу мову. Ідіоми представлені в мові двома типами - фразеологическими зрощеннями і фразеологическими єдностями.РЕЧЕННЯ З ФРАЗЕОЛОГІЗМАМИ

Часто на домашнє завдання з української мови потрібно скласти речення з фразеологізмами. Приклади реченнь з фразеологізмами наведені в цій статті, ви можете їх змінити, доповнити, розширити на свій розгляд.Відмінювання прізвищ

1. Українські та інші слов’янські прізвища, що мають закінчення іменників І відміни, відмінюються як відповідні іменники І відміни, а прізвища з закінченнями іменників II відміни відмінюються за зразками відмінювання відповідних іменників ІІ відміни:Імена та прізвища (прізвиська)

Імена та прізвища (також прізвиська) людей, які складаються з двох чи трьох слів або до складу яких входять частки, артиклі тощо, можуть писатися окремо, разом і через дефіс.
Окремо пишуться:
1. а) Прізвиська (українські та перекладені іншомовні), що складаються з імені та прикметника, узгодженого з ним або з наступним іменником: Іван Волове Око, Олена Прекрасна, Річард Левове Серце, Степан Тигряча Смерть; сюди належать і особові найменування американських індіанців: Маленький Вовк, Тупий Ніж і т. ін.Відмінювання географічних назв

1. Географічні назви з іменниковими закінченнями — українські та інших союзних республік, а також іншомовні — відмінюються як звичайні іменники І, II та III відмін
4. Географічні назви, що складаються з прикметника та іменника чи навпаки, іменника та прикметника, відмінюються в обох частинах;Заява

Особиста заява пишеться, як правило, від руки і в одному примірнику; службова заява пишеться з використанням технічних засобів і має відповідні реквізити (назва та адреса організації, вихідний номер тощо), може адресуватися кільком посадовим особам чи організаціям.Відповіді на запит

Одним з найпоширеніших варіантів відповіді на за¬пит щодо постачання товару покупцеві в міжнародній торгівлі є оферта.
Оферта — це письмова пропозиція товару, яку робить продавець покупцеві. У ній висловлюється бажання чи готовність укласти угоду купівлі-продажу на умовах, вказаних у пропозиції. У міжнародній торгівлі розрізня¬ють два види оферт — тверду та вільну.Стиль ділових листів

Зараз, коли контакти ділових людей вийшли на зовсім інший професійний та міжнародний рівень, змінюють¬ся також погляди на ведення листування. Це не просто важлива частина ділових стосунків, але й персоніфіка¬ція партнера з його діловими й особистими якостями. Загальні протокольні вимоги до офіційного листування, метою якого є засвідчення адресатові поваги з урахуван¬ням рангів між відправником і адресатом, ґрунтуються на принципах рівності, поваги та взаємної коректності.Синоніми

Синоніми в мові можливі тому, що лексичні значення ок¬ремих слів нерідко перекривають одне одного: адже немає чіт¬кої межі між поняттями, скажімо, багато і чимало; близькі за значенням у повсякденному вживанні слова імла, мряка, ту¬ман; те саме атмосферне явище називають слова дощ і злива.Антисуржик- правильна мова

Автопогружчик – Автонавантажувач
а іменно – а саме
арбуз – кавун
Бабочка – Метелик
бабушка – бабуся, бабця, бабуня
багато чисельний, багаточислений – численний
балувати – розпещувати
банкрот – банкрут

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...