Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 51. ЗМІНЮВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ ЗА РОДАМИ Й ЧИСЛАМИ У СПОЛУЧЕННІ З ІМЕННИКАМИ

0
Мета: вчити учнів визначати рід і число прикметника за родом і числом пов'язаного з ним іменника; збагачувати словниковий запас школярів; формувати мовленнєві навички; виховувати любов до рідного слова.Урок 50. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ХУДОЖНІХ І НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИХ ТЕКСТАХ

0
Мета: вчити учнів розрізняти тексти за їх стилістичними ознаками, вживати прикметники у мовленні зі стилістичною метою; розвивати мовлення школярів, спостережливість, творчу уяву; виховувати старанність.Урок 49. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ ТА ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

0
Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; розкрити поняття багатозначності прикметників; навчати вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до праці.Урок 48. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ

0
Мета: проаналізувати типові помилки, допущені під час виконання перевірної роботи, працювати над їх усуненням; поглибити знання учнів про прикметник, його значення у мові та мовленні; розвивати зв'язне мовлення школярів, образне мислення; виховувати любов до природиУрок 47. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЛЬ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

0
Мета: перевірити вміння учнів переказувати текст (письмово) розвивати усне і писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати старанність, уважність, організованість.Урок 46. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Іменник»)

0
Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів за темою «Іменник»; розвивати мислення школярів, увагу, самостійність; виховувати культуру оформлення письмових робіт.Урок 45. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

0
Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 44. ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

0
Мета: ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у коренях в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду; розвивати мовлення школярів; виховувати любов до рідного слова.Урок 43. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ, ЧИСЛА, ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

0
Мета: формувати вміння учнів визначати рід, число, відмінок іменників; перевірити аудіативні навички школярів; розвивати пам'ять, увагу; виховувати старанність.Урок 43. ВИЗНАЧЕННЯ РОДУ, ЧИСЛА, ВІДМІНКА ІМЕННИКІВ. ПЕРЕВІРНА РОБОТА. АУДІЮВАННЯ

0
Мета: формувати вміння учнів визначати рід, число, відмінок іменників; перевірити аудіативні навички школярів; розвивати пам'ять, увагу; виховувати старанність.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

http://flamb.ru/ кухня сити.

Цікаво


загрузка...