Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


ТЕХНОЛОГІЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЗАСОБІВ в підвищенні орфографічної грамотності учнів молодшого шкільного віку при вивченні словникових слів

0
Важливою частиною роботи з орфографії в початкових класах є засвоєння слів, вимову і написання яких школярі відповідно до програмових вимог повинні запам’ятати. Це досить об’ємний список, поданий у навчальній програмі по класах.Фразеологія української мови

0
Фразеологія української мови дає багатий матеріал для формування в учнів естетичного чуття, вміння бачити в мові і мовленні прекрасне, захоплюватися ним. Прекрасне закладене у самій природі фразеологізмів, у їх виражальних можливостях, в експресивності фразеологічних одиниць, у доречному їх уживанні в різних стилях мови.Хвилинки-цікавинки з використанням словникових слів на уроках рідної мови.

0
Формування в учнів навичок грамотного письма є одним із важливих завдань початкової школи. На сучасному етапі, на думку російського вченого М.Р. Львова, існує три основні шляхи засвоєння правопису і відповідно, три взаємопов’язані лінії методичної роботи з учнями:Урок розвитку зв'язного мовлення

0
Контрольний твір-опис пам'яток історії та культури на основі особистих спостережень і вражень у художньому стиліРозробки уроків з використанням методів ТРВЗ. Тема. Вивчення букви І. Формування аудіативних умінь за текстом Л. Лапіної (с. 58). Визначення до слів питання хто?, що?, який?, що робить?

0
Мета. Ключові компетентності: формувати компетентність вміння вчитися (доводити роботу до кінця, берегти час та орієнтуватися в часі, планувати свої дії); загальнокультурну компетентність (вміння будувати стосунки на дружній основі);Безсполучникове складне речення

0
Повторити відомості про безсполучникове складне речення, удосконалювати вміння визначати смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення, правильно їх інтонувати й вживати розділові знаки, будувати безсполучникові складні речення, використовувати їхні виражальні можливості в мовленні.
Навчити учнів використовувати можливості освітніх мереж для підвищення якості навчання та розвитку інформаційної компетентності.Урок 29. Розвиток мовлення. Докладний письмовий переказ тексту публіцистичного стилю.

0
Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рікУрок 28. Односкладне речення з головним членом у формі підмета (називне).

0
Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рікУрок 27. Безособове речення.

0
Українська мова 8 клас - розробки уроків до підручника М. І. Пентилюк - 2016 рікУрок № 7 Визначення напрямків, відстаней та висот точок за топографічною картою.

0
Очікувані результати: учні зможуть: визначати об'єкти, напрямки, відстані, висоту точок за топографічною картою.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...