Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Аналіз контрольної роботи. Роль прикметників у мовленні. (Вправи 189-192).

Мета. Дати учням можливість дослідити, для чого слугують прикметники у мовленні. Повторити вивчене у 2-3 класах про прикметник як частину мови.
Розвивати уяву дітей, збагачувати мовленнєвий словник. Виховувати вміння співпрацювати, вислуховувати товариша, допомагати партнеру.Тема. Правопис відмінкових закінчень іменників у множині. (Вправи 178-182).

Мета. Показати особливості відмінювання іменників у множині.
Вчити визначати відмінки іменників, вжитих у множині. Збагачувати словниковий запас учнів.
Виховувати допитливість.Тема. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 172-177).

Мета. Показати учням особливості закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Вчити доцільно використовувати у мовленні паралельні закінчення. Розвивати культуру мовлення і поведінки.
Обладнання: картки з іменами відомих українських митців (Микола Лисенко, Оксана Петрусенко, Павло Тичина, Назарій Яремчук, Іван Марчук), підручник, зошит.Тема. Паралельні закінчення іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 172-177).

Мета. Показати учням особливості закінчень іменників чоловічого роду в давальному і місцевому відмінках однини.
Вчити доцільно використовувати у мовленні паралельні закінчення. Розвивати культуру мовлення і поведінки.Тема. Аналіз диктанту. Правопис закінчень іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі в орудному відмінку однини. (Вправи 166-171).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями утворення форми орудного відмінка іменників жіночого роду з нульовим закінченням у початковій формі.
Вчити вибирати закінчення з опорою на вивчене правило; розвивати мовні вміння.
Виховувати увагу до мовленого слова.Тема. Правопис закінчень іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й і -р в орудному відмінку однини. (Вправи 161-165).

0
Мета. Ознайомити учнів з особливостями утворення форми орудного відмінка іменників чоловічого роду з основою на твердий, м’який, шиплячий приголосний та -й, -р.
Вчити вибирати закінчення з опорою на вивчене правило; розвивати мовні вміння.
Виховувати увагу до мовленого словаТема. Аналіз контрольної роботи. Правопис закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. (Вправи 151-155).

Мета. Ознайомити із правописом іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини.
Вчити використовувати орфографічний словник для визначення закінчень іменників чоловічого роду в родовому відмінку однини. Розвивати пізнавальну активність, словниковий запас учнів; виховувати культуру мовлення.Тема. Зміна приголосних в іменниках перед закінченням -і. (Вправи 140- 145).

Мета. Закріпити навички відмінювання іменників в однині. Ознайомити учнів з чергуванням приголосних перед закінченням -і. Формувати уміння і навички знаходити чергування кінцевих приголосних основи перед закінченням -і в іменниках давального та місцевого відмінків однини.
Розвивати пізнавальну активність в роботі з додатковим матеріалом за темою уроку.Тема. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 146-150).

Мета. Показати зв’язок закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини із кінцевим приголосним основи. Вдосконалювати вміння відмінювати іменники.
Розвивати мовлення учнів та їхню пізнавальну активність. Виховувати гордість за багатство української культури.Тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду. (Вправи 134-139).

Мета. Ознайомити учнів з чергуванням звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Формувати уміння та навички визначення відмінків іменників, чергування голосних у початковій формі та у непрямому відмінку на основі спостережень при виконанні практичних завдань та роботі з поданою в підручнику таблицею. Вчити робити самостійний висновок на основі спостережень.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...