Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 24. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ: ПЕРЕСТАВЛЯННЯ ЧАСТИН ТЕКСТУ, ДОДАВАННЯ КІНЦІВКИ

0
Мета: навчати учнів упорядковувати текст за послідовністю подій, записувати вдосконалений текст; розвивати мовлення, мислення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати бажання допомагати тим, хто цього потребує.Урок 23. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СЛОВО

0
Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; розвивати вміння визначати значення слова в контексті; виховувати любов до рідного слова.Урок 22. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРИ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ПЕРЕВІРКА ЗНАНЬ З МОВИ («Мова і мовлення». «Текст». «Речення»)

0
Мета: перевірити рівень сформованості знань учнів з вивчених тем; закріпити знання про однорідні члени речення; розвивати вміння поширювати однорідні члени залежними словами, складати речення за поданими схемами; виховувати культуру оформлення письмових робіт.Урок 21. СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

0
Мета: формувати в учнів уміння визначати однорідні члени речення із залежними від них словами; розвивати вміння будувати схеми речень за зразком, пояснювати вживання розділових знаків при однорідних членах речення; виховувати любов до рідного слова.Урок 20. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ІНТОНАЦІЇ ПЕРЕЛІЧУВАННЯ ТА ПРОТИСТАВЛЕННЯ (кома, сполучники)

0
Мета: формувати в учнів поняття про сполучниковий зв'язок між однорідними членами речення; розвивати вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами речення, ставити розділові знаки на письмі; виховувати старанність.Урок 19. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ

0
Мета: вчити учнів виявляти в реченні однорідні члени речення (головні та другорядні); розвивати вміння визначати однорідні члени речення і виконувати навчальні вправи із ними; розвивати увагу, мовлення школярів; виховувати бережливе ставлення до природи.Урок 18. ПОШИРЕННЯ РЕЧЕНЬ СЛОВАМИ ТА СЛОВОСПОЛУЧЕННЯМИ

0
Мета: формувати вміння учнів поширювати речення словами і словосполученнями, складати речення за поданими схемами; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 17. ЗВ’ЯЗОК СЛІВ У РЕЧЕННІ

0
Мета: закріпити вміння учнів визначати основу речення та встановлювати логіко-граматичні зв'язки між словами в реченні за допомогою питань, закінчень і прийменників; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовленняУрок 16. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. СКЛАДАННЯ ТЕКСТУ-ОПИСУ ЗА ЗМІСТОМ МАЛЮНКА

0
Мета: вчити учнів складати текст-опис з елементами зовнішності людини за змістом малюнка; збагачувати активний словник; викликати бажання передавати свої враження влучними образними виразами; розвивати зв'язне мовлення, творче мислення, уяву, спостережливість; виховувати любов до рідного слова.Урок 15. ГОЛОВНІ ТА ДРУГОРЯДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ДІАЛОГ

0
Мета: закріплювати знання учнів про підмет, присудок як граматичну основу речення; розвивати вміння визначати в реченні його основу та встановлювати зв'язок між словами в реченні, знаходити у тексті речення, що відповідають схемі; здійснити перевірку діалогічного мовлення; виховувати бережливе ставлення до природи.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...