Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Правопис закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини. (Вправи 146-150).

Мета. Показати зв’язок закінчень іменників жіночого та чоловічого роду на -а (-я) в родовому відмінку однини із кінцевим приголосним основи. Вдосконалювати вміння відмінювати іменники.
Розвивати мовлення учнів та їхню пізнавальну активність. Виховувати гордість за багатство української культури.Тема. Чергування звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду. (Вправи 134-139).

Мета. Ознайомити учнів з чергуванням звуків [і] з [о], [е] в іменниках жіночого і чоловічого роду.
Формувати уміння та навички визначення відмінків іменників, чергування голосних у початковій формі та у непрямому відмінку на основі спостережень при виконанні практичних завдань та роботі з поданою в підручнику таблицею. Вчити робити самостійний висновок на основі спостережень.Тема. Особливості давального і місцевого відмінків. (Вправи 130-133).

Мета. Повторити спосіб розпізнавання іменників родового, називного та знахідного відмінків. Ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників у давальному та місцевому відмінках.
Формувати уміння та навички розрізняти в тексті іменники у давальному та місцевому відмінках.
Розвивати пізнавальну активність при вивченні нового матеріалу. Виховувати допитливість, зацікавленість особливостями рідної мови.Тема. Розрізнення називного і знахідного відмінків. (Вправи 126-129.)

Мета. Ознайомити учнів зі способами розрізнення називного і знахідного відмінків іменників.
Формувати уміння розрізняти відмінкові закінчення іменників. Виховувати повагу до рідної країни, її історії.
Обладнання: таблиці, сучасні грошові одиниці, підручник, зошитТема. Розрізнення відмінків іменників. Відмінність родового і знахідного відмінків. (Вправи 120-125).

Мета. Формувати уміння та навички розрізнення відмінків іменників: різниця у значенні та питаннях родового та знахідного відмінків. Розвивати спостережливість і вміння на основі спостережень робити самостійні висновки.
Виховувати патріотичні почуття на матеріалі текстів вправ. Обладнання: таблиця закінчень іменників родового і знахідного відмінків, диск до підручника, підручник, зошит.Тема. Вправляння у відмінюванні іменників у однині. (Вправи 114-119).

Мета. Закріпити вивчене про поняття відмінювання за допомогою практичних вправ на засвоєння відмінювання іменників жіночого, чоловічого та середнього роду в однині за допомогою допоміжних слів, формувати навички добирати іменники за поданими моделями. Виховувати пошану до своєї країни, її історії, кобзарів, які несли людям слово правди, оспівували подвиги мужніх героїв-лицарів, до їх мистецтва, яке пережило віки.Тема. Відмінювання іменників. (Вправи 108-113).

Мета. Повторити назви відмінків та питання до них.
Формувати уміння відмінювати іменники, визначати відмінки іменників у реченні, тексті, вживати іменники різних відмінків у своєму мовленні.
Виховувати увагу, спостережливість, уміння давати відповідь на запитання кількома реченнями.
Обладнання: ігрові завдання, таблиця «Відмінювання іменників», диск до підручника, підручник, зошит.Тема. Іменник. Повторення вивченого про іменник. (Вправи 105-107).

Мета. Повторити вивчений в попередніх класах матеріал про іменник як частину мови.
Формувати уміння знаходити іменники в тексті, в реченні, правильно використовувати у мовленні.
Виховувати спостережливість, увагу, розвивати творчі здібності, підтримувати інтерес до навчання.Тема. Слова порівняння у текстах-описах. (Вправи 100-104)

Мета. Ознайомити зі словами-порівняннями, їх роллю у тексті.
Формувати уміння вживати слова-порівняння у своєму мовленні. Розвивати творчі здібності.
Обладнання: твори-описи, репродукція картини художника М. Глущенка «Осінь в Києві», підручник, зошит.Тема. Вживання слів у прямому та переносному значенні. (Вправи 95- 99).

Тема. Вживання слів у прямому та переносному значенні. (Вправи 95- 99).
Мета. Формування практичних навичок у розпізнаванні та вживанні слів у переносному значенні.
Обладнання: диск до підручника, підручник, зошит.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...