Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 23 Планети та планетні системи. Відмінності між планетами

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про планети земної групи; навчити виявляти відмінності між планетами; розвивати спостережливість; виховувати повагу одне до одного.
Очікувані результати: учні порівнюють планети різних типів, розрізнюють небесні тіла, планети, типи планет.
Базові поняття та терміни: небесні тіла, планети, планети земної групи.Урок № 22 Небесні тіла. зоря — самосвітне небесне тіло. Відмінності між зорями. Міжзоряний простір

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про зорі; навчити школярів виявляти відмінності між зорями; дати поняття про міжзоряний простір; розвивати вміння робити висновки; виховувати повагу одне до одного.
Очікувані результати: учні наводять приклади небесних тіл; називають відмінності між зорями.
Базові поняття та терміни: небесні тіла, зорі, міжзоряний простір.Урок № 21 Поняття про сузір’я. Значення зоряного неба в історії людства

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про сузір’я; формувати в школярів практичні навички орієнтуватися в зоряних картах; розвивати вміння аргументувати свою відповідь; про¬довжувати формувати позитивне ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні пояснюють поняття сузір’я, показують на карті зоряного неба Полярну зірку, сузір’я Великої та Малої Ведмедиці; оцінюють роль зоряного неба в історії людства.Урок № 20 Небо та небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил

Мета уроку: формувати в учнів уявлення про небо та небесну сферу, небесні світила; розвивати спостережливість, уважність, уміння робити висновки; продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.
Очікувані результати: учні називають точки й лінії небесної сфери; пояснюють причину видимих рухів світил та зміну картини зоряного неба впродовж року; розрізняють зорі та планети на небесній сфері.Урок № 19 Повторюваність явищ. Взаємозв’язок явищ у природі

Мета уроку: формувати в учнів уявлення про повторюваність явищ у природі; розкрити взаємо¬зв’язок явищ; закріпити й узагальнити знання про значення світла, тепла, звуків, хімічних явищ у житті тварин і людини; розвивати спостережливість, уважність, уміння правильно користуватися навчальною літературою, порівнювати й аналізувати навчальний матеріал, виділяти головне, робити висновки; продовжувати формувати позитивне ставлення до навчання.Урок № 18 Хімічні явища, їхні ознаки. Горіння. Гниття

Мета уроку: ознайомити учнів із суттю хімічних явищ; навчити виявляти ознаки хімічних явищ; розвивати вміння аналізувати та робити висновки; виховувати прагнення досліджувати та пояснювати хімічні явища.
Очікувані результати: учні розрізняють хімічні явища, називають їхні ознаки; умови, за яких відбувається горіння; наводять приклади хімічних явищ; характеризують горіння як хімічне явище; пояснюють значення горіння та гниття.Урок № 17 Фізичні явища, їх різноманітність

Мета уроку: ознайомити учнів із суттю фізичних явищ на прикладі звукових; надати первинні знання про поширення звуку; розвивати уявлення про значення звукових явищ для життя на Землі; виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природу.
Очікувані результати: учні характеризують фізичні явища; наводять приклади звукових явищ, джерел звуку.Урок № 16 Фізичні явища, їх різноманітність

Мета уроку: ознайомити учнів із суттю фізичних явищ на прикладі світлових явищ; надати первинні знання закону поширення світла; розвивати уявлення про значення світлових явищ для життя на Землі; виховувати прагнення досліджувати та пояснювати природні явища.
Очікувані результати: учні характеризують фізичні явища; наводять приклади світлових явищ та джерел світла.Урок № 15 Фізичні явища, їх різноманітність

Мета уроку: ознайомити учнів із суттю фізичних явищ на прикладі теплових та з приладами природодослідника, за допомогою яких вивчають теплові явища; розвивати уявлення про значення теплових явищ для життя на Землі; виховувати прагнення досліджувати та пояс¬нювати природні явища.
Очікувані результати: учні характеризують фізичні явища; наводять приклади теплових явищ та джерел тепла, вимірювальних приладів, які використовують для визначення темпера¬тури.Урок № 14 Явища природи

Мета уроку: сформувати в учнів уявлення про основні групи природних явищ, їх прояв у довкіллі та значення для життя; удосконалювати в учнів уміння класифікувати явища природи; розвивати уявлення про значення механічних, теплових, електричних, магнітних, хімічних, звукових, світлових явищ для життя на Землі; виховувати прагнення досліджувати та пояс¬нювати природні явища.
Очікувані результати: учні характеризують фізичні, хімічні та біологічні явища; наводять приклади природних явищ (фізичних, хімічних та біологічних).