Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема: Зона мішаних лісів на території України

0
Мета.Дати учням поняття про мішаний ліс; сформувати поняття про ставлення людини до лісу; розкрити факти про різноманітність рослин та тварин мішаного лісу; дослідити і встановити взаємозв'язки і взаємозалежності у природі. Розвивати вміння доводити, спостерігати, робити висновки. Виховувати бережливе ставлення до природи, любов до рідного краю.Тема . Итоговый урок. Природные зоны Украины. Охрана природы .

0
Цель и задачи урока :обобщить и систематизировать знания учащихся по теме «Природные зоны . Охрана природы.» ;
способствовать повышению интереса к охране природы;
развивать любознательность и интерес к данному предмету ; связную речь,внимание, память,мышление; умение работать самостоятельно и в парах ;
воспитывать любовь и бережное отношение к природе.Мої рідні. Моя родина.

0
Мета: поширити уявлення дітей про сім'ю, родину, рід; стимулювати появу інтересу до історії свого роду, з'ясувати імена членів родини, ознайомитися із сімейними традиціями; розвивати спостережливість, уважність, вміння запам'ятовувати, робити висновки; виховувати почуття духовної єдності поколінь, бажання берегти родину, як часточку великої родини – українського народу.Коли добро перемагає зло

0
Мета: пояснювати дітям, що гріх – це завжди шкода для самої людини; порівнювати вчинки літературних героїв зі своїми власними та прикладами з життя; сприяти бажанню дітей поділитися своїми думками; прищеплювати дітям кращі людські якості.Тема: Добро та зло.

0
Мета: визначити і окреслити суть категорій "добро" і "зло"; допомогти усвідомити значення добра як життєвого вибору в духовному становленні особистості. Учні мають усвідомити, що таке совість і сором, як пов'язані почуття совісті й відповідальності перед собою та перед іншими; спонукати дітей замислитися над тим, коли людині буває соромно, чому важливо знати думку інших про себе та коли люди відчувають провину; формувати вміння сприймати оцінку своїх учинків іншими і наводити приклади такої оцінки; виховувати почуття відповідальності за свої вчинки, уміння самооцінювати їх.Божий світ навколо нас

0
Мета уроку: розповісти учням про створення світу, розвивати світогляд; збагачувати словниковий запас учнів; виховувати почуття відповідальності перед природою.Подорож Дорогою Добра

0
Мета: ознайомити дітей з новим предметом, підручником, зошитом "Дорога добра"; розкрити поняття доброти та зв'язок його з красою; виховувати любов до природи та ближнього; розвивати мислення.Тема:Сонце — найпотужніше джерело енергії.

0
Мета: формувати уявлення про роль Сонця в житті на планеті; довести, що Сонце — найголовніше джерело енергії на Землі; наголосити на необхідності економного використання природних ресурсів; розвивати уяву, мислення, фантазію учнів; фор-мувати інформаційно-комунікаційну компетентність, зв'язне мовлення; вихову¬вати прагнення буги здоровим і сильним, піклуватися про планету.Тема: Людина серед людей

0
Мета:формувати у дітей поняття про життя як найвищу цінність і неповторність, показати необхідність виконання правил культурної поведінки;розвивати розуміння кожною дитиною своєї оригінальності і індивідуальності; виховувати вміння поважати людей, бережно ставитись до свого життя, прищеплювати бажання жити в культурному середовищі.

-Найвизначніші філософські категорії.

У рефераті розглянуто основні філософські категорії. Детально охарактеризована кожна з них. Наведено змістовну класифікацію категорій
Світобачення – це більш ніж менш цілісне уявлення про світ, про самих себе та своє місце у тому світі. Світобачення залежить від епохи, історичних подій, різних народів, соціальних груп, організацій.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...