Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Навчальний проект

0
Навчальний проект "Город на підвіконні"
Мета:розширити і поглибити знання дітей про цибулю,її значення для життя і здоров'я людини;формувати уміння проводити дослідницьку діяльність,робити висновки,організовувати суспільно-корисну працю, виховувати працелюбність.Урок № 67. Узагальнення знань за рік

Мета уроку: розширити й поглибити знання дітей про лісових мешканців; формувати ціннісне ставлення до природи, виховувати інтерес до оточуючого світу.
Обладнання та матеріали: вирізані з паперу листочки за кількістю учнів; на аркушах формату А4 назви тварин: їжак, дятел, ведмідь, метелик, заєць; букви А, Б, В для кожного учня; дошка прикрашена планом-схемою подорожі з назвами конкурсів, написаними на об’єктах природи (пеньок, квітка, кущ, гриб тощо) та зображенням рослин і тварин.Урок № 66. Діяльність людини влітку. Збереження природи

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про діяльність людей; ознайомлювати з професіями сільської місцевості; поглиблювати знання про природоохоронні об’єкти.
Очікувані результати: учні повинні називати професії людей сільської місцевості щодо виду діяльності; знати про заходи щодо збереження рослинного світу в нашій країні, називати основні природоохоронні об’єкти, розташовані в Україні, та показувати їх на фізичній карті.Урок № 65. Літні зміни в живій природі

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про зміни в живій природі влітку; формувати в учнів уміння характеризувати стан живої природи влітку; розвивати спостережливість; виховувати бережливе ставлення до природи.
Очікувані результати: учні повинні виявити основну ознаку літнього періоду — активну життєдіяльність; повинні називати такі ознаки життєдіяльності, як розмноження, піклування про потомство, облаштування житла, забезпечення їжею тощо.Урок № 64. Літо та його ознаки

Мета уроку: поглиблювати знання учнів про зміни в живій і неживій природі влітку; розвивати аналітико-синтетичні навички; виховувати інтерес до природи.
Очікувані результати: учні повинні знати ознаки літа, наводити приклади народних прикмет, пояснювати прислів’я.Урок № 62. Запитання до природи: «Які рослини можуть слугувати годинником?»

Мета уроку: формувати в учнів навички синтетичної діяльності; розвивати інтерес до природи; сприяти розвитку процесів мислення; виховувати інтерес до природи.
Очікувані результати: учні повинні наводити приклади рослин відповідно до часу розпускання квіток.Урок № 63. Закріплення набутих знань

Мета уроку: підвести підсумки весняних спостережень; узагальнити знання про взаємозв’язки в природному світі; формувати вміння робити висновки спостережень та систематизувати їх.
Очікувані результати: учні повинні вміти довести, як висота Сонця впливає на життя тварин і рослин; учні повинні називати весняні зміни в живій і неживій природі.Урок № 61. Дослідницький практикум «Сонячний годинник»

Мета уроку: поглиблювати знання про «роботу Сонця»; розширювати кругозір учнів; розвивати інтерес до дослідницької діяльності; розвивати уяву, творчі здібності; виховувати охайність при виконанні роботи.
Очікувані результати: учні повинні на практиці усвідомити принцип дії сонячного годинника.Урок № 60. Екскурсія до краєзнавчого музею

Мета уроку: розширювати знання учнів про рідний край; формувати ціннісні орієнтації в напрямках «Я і Україна» та «Природа і ми»; розвивати інтерес до історії батьківщини; виховувати почуття гідності та гордості за свою країну.
Очікувані результати: учні повинні уміти коротко висловити знання, отримані під час екскурсії.Урок № 59. Узагальнення систематичних спостережень за Сонцем

Мета уроку: узагальнити спостереження учнів за довжиною тіні від гномона протягом року; розвивати аналітико-синтетичні навички за допомогою порівняння довжини тіні від гномона з висотою Сонця над лінією горизонту та впливом на рослинний і тваринний світ; виховувати інте¬рес до дослідницької діяльності.