Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Заняття з елементами тренінгу. "Чоловік і жінка. Що ми знаємо один про одного"?

1
Мета: формувати уявлення про схожості та відмінності хлопчиків і дівчат, сприяти формуванню неупередженого ставлення до можливостей та статусу людини та засвоєння навичок толерантного спілкування і ставлення до представників протилежної статі.Інтерактивне заняття для педагогів "Колектив моєї мрії"

0
Інтерактивне заняття для вихователів: «Колектив моєї мрії»

Для успішного функціонування педагогічного колективу необхідно забезпечити цілий комплекс умов, які б сприяли підвищенню продуктивності праці, вчасному і добросовісному виконанню кожним членом колективу своїх безпосередніх обов’язків. Однією з таких умов є створення сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі.
Колектив відіграє величезну роль у житті кожної людини. Саме у колективі людина задовольняє свою потребу в спілкуванні, діловій взаємодії, знаходить підтримку, захист і визнання своїх успіхів і досягнень.Семінар-практикум для батьків "Крокуємо до школи разом"

0
Семінар-практикум для батьків «Крокуємо до школи разом»

Мета: проінформувати батьків про компоненти готовності дітей до навчання в школі. Сприяти усвідомленню важливості формування психологічної готовності до школи. Формувати відповідальне ставлення батьків до виховання дітей.

«Роки чудес» - так називають дослідники перші 5 років життя дитини. Закладені в цей час емоційне ставлення до людей, наявність або відсутність стимулів до інтелектуального розвитку визначають подальшу поведінку та розвиток дитини.Пам’ятка для педагогів “Адаптація п’ятикласників до навчання в середній школі”

0
У середній школі докорінно змінюються умови навчання: діти переходять від одного основного вчителя до системи «класний керівник — вчителі-предметники», часто — до кабінетної системи. Те, що перехід цей збігається з кінцем дитинства (досить стабільним періодом розвитку), сприяє адаптації школяра до нових учителів, нових умов.Конспект корекційно-розвивального заняття з учнями молодшої школи

0
Корекційно-розвивальне заняття з учнями молодшої школи. (Розробка вправ з подолання та корекції агресивної поведінки).Дружня родина нашого класу

0
Даний матеріал стане в нагоді класним керівникам, практичним психологам та соціальним педагогам як засіб психолого-педагогічної роботи з учнями 5 класу. Матеріал спрямований на розкриття змісту понять «дружба», «справжній друг». Окрім того, допоможе прищепити учням повагу до цінностей дружби, вчити виявляти турботливе ставлення до інших та розширить знання дітей про шляхи формування міцного колективу. Виховний потенціал заходу вбачається в формуванні поваги до історичного минулого держави, її традицій та свят.Заняття для підвищення рівня готовності дітей до навчання в школі. Вихователям ДНЗ

0
Готовність дитини до шкільного навчання
запорука її швидкої адаптації та успішності в навчанні.

Прихід до школи є переломним моментом у житті дитини. Адже відбувається перехід до нового способу життя і умов діяльності, нового положення в суспільстві, нових взаємин з дорослими і з однолітками.
Під психологічною готовністю до шкільного навчання розуміється необхідний і достатній рівень психологічного розвитку дитини для засвоєння шкільної програми за певних умов навчання.Тренінгове заняття для вчителів "Вчитися бути вчителем"

0
Тренінгове заняття для педагогів «Вчитися бути вчителем.", направлене на формування в учителя впевненості у правильному виборі професії, допоможе навчитися ефективніше діяти та спілкуватися в колективі, буде стимулювати бажання підвищувати свій професійний рівень, активізує творчий потенціал кожного педагога; покращить процес формування професійних компетентностей педагога для здійснення постійного професійного розвитку, самовдосконалення, в умовах особистісно зорієнтованого навчання; сприятиме формуванню комунікативних умінь та навичок методичної діяльності,допоможе педагогу знайти вихід ізСемінар - практикум для психологів та педагогів

0
Стрессоустойчивость
как важная составляющая успешной личности
Трудно представить себе человека, который решил бы все свои проблемы. Проблемы сопровождают нас - это и есть наша жизнь. Растут постоянные нагрузки - информационные, эмоциональные, физические, а затем перерастают в психотравмирующие ситуации и эмоциональное напряжение.«Но скоро уже конец учебного года, а потом - долгожданный отпуск», - мечты многих педагогов. Однако именно в это время мы находимся в стрессовом состоянии и ощущаем профессиональное выгорание.Психологічний практикум для психологів ДНЗ

0
Конспект
“Використання комплексного авторського методу Сергія Міщука “Сонячне зернятко”. Тілесно- орієнтований підхід до подолання психотравми”

Цель:
• Познакомить специалистов со спецификой направления;
• Обозначить возможности работы с психотравмой;
• Познакомить специалистов с авторской методикой Сергея Мищука;
• Отработать на практике приобретённые знания.

Ход практикума

Заставка видео Школа психологической помощи

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво