Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Історія вікової психології

0
Розробка цієї ідеї пожвавилась у нові часи під впливом суспільних вимог до справи навчання й виховання молодого покоління.Характерні риси розвитку психіки

0
Онтогенез людини— цілісний процес, що виражається в різних, але пов’язаних між собою формах.Умови психічного розвитку

0
Єдність природного і суспільного в онтогенезі людини. Психіч¬ний розвиток людського індивіда — обумовлений процес.Навчання, виховання і розвиток

0
Єдність суспільного й природного в онтогенезі людської психіки виявляється у взаємозв'язку дозрівання, навчання й виховання.Перші стадії раннього дитинства

0
Ранньому дитинству у вживаному зна¬ченні цього слова иередуе пренатальна (дородова), або утробна, стадія існування дитини.Розвиток діяльності дитини-дошкільника

0
Анатомо-фізіологічні передумови розвитку діяльності дошкіль¬ника. Надбання в психічному розвитку дошкільника пов’язані з прогресивними змінами вищої нервової діяльностіРозвиток діяльності молодшого школяра

0
За віковою періодизацією, прийнятою в радянській психології і педагогіці, час життя дітей від семи до десяти років називається молодшим шкільним віком.Загальне поняття про особливості та умови розвитку підлітка

0
Підлітковий вік охоплює період розвитку дитипи від 11 до 15 ро¬ків. Bin б органічним продовженням молодшого шкільного віку і водночас відрізняється від нього.Розвиток дитини

0
Розвиток людини можна уявити собі як певні сходи, які мають, наприклад, п’ять підйомів, кожен з яких є певним етапом розвитку.Психология как наука. Предмет психологии.

0
Психология - наука о закономерностях развития и функционирования психики. Взаимодействие всех живых существ с окружающим миром осуществляется посредством особого рода психических процессов и состояний. Эти особые процессы неотделимы от физиологических процессов, но не сводятся к ним. В течение многих столетий эти удивительные и загадочные явления обозначались общим термином "душа" и считались порождением высшей сущности - Бога. В воззрениях древних душа истолковывалась как особая бесплотная сущность, вселяющаяся в тело человека.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво