Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Числівник як частина мови. (Вправи 267-271).

Мета. Познайомити учнів із новою частиною мови — числівником, визначити його роль у мовленні, вчити знаходити числівники у тексті. Розвивати вміння поширювати речення, розвивати творчі здібності. Виховувати вміння співпрацювати.
Обладнання: зведена таблиця відомостей про числівник, картки «світлофор», підручник, зошитТема. Відмінювання прикметників у множині. (Вправи 263-266).

Мета. Ознайомити учнів з особливостями відмінювання прикметників у множині; виробляти навички правопису закінчень прикметників у множині, орієнтуючись на кінцевий приголосний основи. Розвивати уміння висловлювати свої почуття.
Виховувати бережне ставлення до почуттів іншої людини. Обладнання: таблиця відмінкових закінчень прикметників у множині (роздрукована на кожного учня), підручник, зошит.Тема. Вимова та правопис закінчень -ій у прикметниках жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини. (Вправи 258-262).

Мета. Вчити учнів розрізняти форми прикметників жіночого роду в давальному і місцевому відмінках однини, правильно вимовляти і писати ці форми у реченнях.
Розвивати мовленнєві навички.
Виховувати любов до рідного краю, повагу до народних звичаїв і традицій.
Обладнання: зображення зразків української вишивки, вишитий рушник чи сорочка, підручник, зошит.Тема. Вживання знака м’якшення перед закінченням прикметників. (Вправи 253-257).

Мета. Познайомити учнів із правописом прикметників чоловічого і середнього роду з основою на м’який приголосний у родовому, давальному і місцевому відмінках однини.
Розвивати увагу до виражальних засобів у художніх текстах. Виховувати шанобливе ставлення до рідної мови.
Обладнання: таблиця відмінювання прикметників з основою на м’який приголосний (с. 102 підручника), підручник, зошит).Тема. Інтегрований урок козацької слави (об'єднано з уроком розвитку мовлення). Вимова та правопис прикметників на -ський, -зький, -цький. (Вправи 248-252).

Мета. Вчити дітей утворювати і правильно вимовляти прикметникові форми на -ський, -зький, -цький.
Розвивати культуру спілкування і мовлення.
Виховувати гордість за свій народ.
Обладнання: портрет Павла Полуботка, диск до підручника, картки із завданнями, підручник, зошитТема. Використання прикметників в описах пейзажу. (Вправи 244-247).

Мета. Розвивати уміння дітей визначати рід, число та відмінок прикметників за закінченнями та формою іменників, з якими зв’язані прикметники. Збагачувати активний словниковий запас учнів. Удосконалити уміння учнів використовувати прикметники в описі, уміння робити висновки.
Виховувати спостережливість, любов до природи.Тема. Використання прикметників в описі зовнішності людини. (Вправи 240-243).

Мета. Ознайомити учнів із описом як з одним із типів мовлення, портретом — словесним та живописним.
Вчити описувати, використовуючи прикметники в описі зовнішності людини.
Обладнання: аудіозапис, репродукція картини О. Шилова «Моя бабуся», підручник, зошитТема. Вправи на визначення відмінків прикметників реченні. (Вправи 229-233).

Мета. Показати учням тісний морфологічний зв'язок прикметника з іменником, вчити визначати відмінок прикметника у реченні за допомогою відмінкової форми іменника.
Розвивати мовленнєві вміння, розширювати словниковий запас учнів.
Виховувати любов до рідного краю, його традицій Обладнання: диск до підручника, зразки різдвяних листівок. таблиця відмінювання іменників, пам’ятка «Як визначити відмінок іменника», підручник, зошит.Тема. Аналіз диктанту. Спостереження за зміною закінчень прикметників у різних відмінкових формах. (Вправи 224-228).

Мета. Вчити спостерігати за змінюванням закінчень прикметників у різних відмінкових формах. Тренувати вміння визначати рід, число і відмінок прикметників за родом, числом і відмінком зв’язаних з ними іменників.
Розвивати мовлення учнів, збагачувати їхній словник.
Виховувати бережне ставлення до краси довкілля.Тема. Вправи на визначення відмінків прикметників у реченні. (Вправи 220-223).

Мета. Формувати вміння розрізняти граматичні форми прикметників.
Розвивати уміння точно і доречно вживати прикметники у мовленні. Виховувати чуйне ставлення до живих істот.
Обладнання: диск до підручника, таблиця відмінювання прикметників, підручник, зошит.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...