Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 35. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення школярів; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 32. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ (заміна недоречно повторюваних слів)

0
Мета: продовжити роботу з деформованим текстом; навчати учнів замінювати недоречно повторювані слова у тексті, записувати вдосконалений текст; розвивати мовлення, мислення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до природи.Урок 30. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЗА ЧИСЛАМИ

0
Мета: вдосконалювати вміння учнів визначати рід і число іменників, змінювати іменники за числами; розвивати мовлення школярів; виховувати пильність у поводженні з вогнем.Урок 28. ІМЕННИКИ-СИНОНІМИ, ІМЕННИКИ-АНТОНІМИ, БАГАТОЗНАЧНІСТЬ ІМЕННИКІВ

0
Мета: актуалізувати знання учнів про іменники-синоніми, іменники-антоніми, багатозначність окремих іменників; розвивати вміння вибирати з ряду синонімів іменники, які відповідають змісту висловлювання; збагачувати мовлення школярів; виховувати старанність.Урок 27. ІМЕННИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

0
Мета: актуалізувати знання учнів про іменник, його значення, граматичні ознаки; розвивати вміння знаходити іменник у тексті серед інших частин мови; виховувати пізнавальний інтерес.Урок 26. ЧАСТИНИ МОВИ. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й ПОВТОРЕННЯ ВИВЧЕНОГО

0
Мета: відновити і закріпити знання учнів про слова — назви предметів, ознак, дій; повторити поняття «частини мови», «іменник», «прикметник», «дієслово»; формувати вміння розрізняти частини мови за питаннями, відрізняти їх від службових слів, правильно вживати у мовленні; розвивати вміння аналізувати, систематизувати мовні явища; виховувати інтерес до вивчення мовиУрок 25. БУДОВА СЛОВА. СПІЛЬНОКОРЕНЕВІ СЛОВА. ФОРМИ СЛОВА

0
Мета: узагальнити знання учнів про морфемну будову слова; розвивати вміння знаходити основу та закінчення у слові, поданому в кількох граматичних формах, корінь у ряду поданих спільнокореневих слів; виховувати любов до рідного слова.Урок 23. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПОВТОРЕННЯ Й УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО ПРО СЛОВО

0
Мета: узагальнити знання учнів про лексичне значення слова; розвивати вміння визначати значення слова в контексті; виховувати любов до рідного слова.Урок 21. СКЛАДАННЯ РЕЧЕНЬ З ОДНОРІДНИМИ ЧЛЕНАМИ

0
Мета: формувати в учнів уміння визначати однорідні члени речення із залежними від них словами; розвивати вміння будувати схеми речень за зразком, пояснювати вживання розділових знаків при однорідних членах речення; виховувати любов до рідного слова.Урок 20. ОДНОРІДНІ ЧЛЕНИ РЕЧЕННЯ. ІНТОНАЦІЇ ПЕРЕЛІЧУВАННЯ ТА ПРОТИСТАВЛЕННЯ (кома, сполучники)

0
Мета: формувати в учнів поняття про сполучниковий зв'язок між однорідними членами речення; розвивати вміння інтонаційно правильно читати речення з однорідними членами речення, ставити розділові знаки на письмі; виховувати старанність.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...