Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 49. ПРИКМЕТНИКИ-СИНОНІМИ, ПРИКМЕТНИКИ-АНТОНІМИ. УЖИВАННЯ ПРИКМЕТНИКІВ У ПРЯМОМУ ТА ПЕРЕНОСНОМУ ЗНАЧЕННЯХ

0
Мета: ознайомити учнів з прикметниками із синонімічними та антонімічними значеннями; розкрити поняття багатозначності прикметників; навчати вживати прикметники в прямому та переносному значеннях; розвивати усне та писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до праці.Урок 47. АНАЛІЗ ПЕРЕВІРНОЇ РОБОТИ. ПРИКМЕТНИК ЯК ЧАСТИНА МОВИ. РОЛЬ ПРИКМЕТНИКІВ У МОВЛЕННІ

0
Мета: перевірити вміння учнів переказувати текст (письмово) розвивати усне і писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати старанність, уважність, організованість.Урок 45. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ У МНОЖИНІ

0
Мета: ознайомити учнів з відмінюванням іменників у множині; вдосконалювати вміння і навички правопису відмінкових закінчень іменників; розвивати мовне чуття; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 44. ЧЕРГУВАННЯ КОРЕНЕВИХ ЗВУКІВ [о], [е] З [і] В ІМЕННИКАХ ЖІНОЧОГО ТА ЧОЛОВІЧОГО РОДУ З ОСНОВОЮ НА ПРИГОЛОСНИЙ

0
Мета: ознайомити учнів із чергуванням голосних звуків у коренях в окремих іменниках жіночого та чоловічого роду; розвивати мовлення школярів; виховувати любов до рідного слова.;Урок 39. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В ОДНИНІ

0
Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників середнього роду в однині; формувати вміння й навички доцільного використання у мовленні знань про правопис цих іменників; виховувати любов до рідного слова.Урок 38. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ — НАЗВ ІСТОТ У ДАВАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному та місцевому відмінках; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного слова.Урок 37. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ НА -ар, -яр У РОДОВОМУ Й ОРУДНОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів із правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -ар, -яр у родовому й орудному відмінку; формувати вміння працювати з орфографічним словником для перевірки правопису закінчень іменників з основою на -ар, -яр; виховувати повагу до людей будь-якої професії.Урок 36. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

0
Мета: поглиблювати знання учнів про орудний відмінок іменників; формувати вміння і навички застосування правил для пояснення правопису закінчень іменників чоловічого роду; розвивати пізнавальну самостійність; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов та повагу до рідної мови.Урок 35. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення школярів; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 32. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. РОБОТА З ДЕФОРМОВАНИМ ТЕКСТОМ (заміна недоречно повторюваних слів)

0
Мета: продовжити роботу з деформованим текстом; навчати учнів замінювати недоречно повторювані слова у тексті, записувати вдосконалений текст; розвивати мовлення, мислення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до природи.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...