Від партнерів


Реклама


загрузка...

Останні публікації

2017-02-20 16:08
2017-02-20 12:32
2017-02-20 12:30
2017-02-20 12:29
2017-02-20 12:28
2017-02-20 12:27
2017-02-20 12:25
Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 42. ЗАКРІПЛЕННЯ ЗНАНЬ ПРО ЗМІНУ ПРИГОЛОСНИХ В ІМЕННИКАХ

0
Мета: закріплювати вміння учнів змінювати у процесі словозміни іменників приголосні [г], [к], [х] перед -і на м'які [з'], [ц'], [с'], відображати ці звукові явища на письмі; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 41. ЗМІНА ПРИГОЛОСНИХ [г], [к], [х] НА [з'], [ц'], [с'] ПЕРЕД ЗАКІНЧЕННЯМ -і В ІМЕННИКАХ РІЗНОГО РОДУ

0
Мета: ознайомити учнів із чергуванням кінцевих приголосних [г], [к], [х] на [з'], [ц'], [с'] перед закінченням -і в іменниках різного роду; формувати вміння й навички застосування правила для пояснення правопису іменників у давальному та місцевому відмінках однини; розвивати увагу, спостережливість; виховувати старанність.Урок 40. УРОК РОЗВИТКУ ПИСЕМНОГО МОВЛЕННЯ. ВИБІРКОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ ОПИСУ

0
Мета: вдосконалювати навички учнів переказувати текст; вчити записувати переказ тексту з елементами опису; розвивати усне і писемне мовлення; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до природи, до пташок;Урок 39. ВІДМІНКОВІ ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ СЕРЕДНЬОГО РОДУ В ОДНИНІ

0
Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників середнього роду в однині; формувати вміння й навички доцільного використання у мовленні знань про правопис цих іменників; виховувати любов до рідного слова.Урок 38. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ — НАЗВ ІСТОТ У ДАВАЛЬНОМУ ТА МІСЦЕВОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів з особливостями відмінювання іменників чоловічого роду в давальному та місцевому відмінках однини; формувати вміння й навички доцільно використовувати у мовленні знання про правопис цих іменників у давальному та місцевому відмінках; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов до рідного слова.Урок 37. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ НА -ар, -яр У РОДОВОМУ Й ОРУДНОМУ ВІДМІНКАХ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів із правописом закінчень іменників чоловічого роду з основою на -ар, -яр у родовому й орудному відмінку; формувати вміння працювати з орфографічним словником для перевірки правопису закінчень іменників з основою на -ар, -яр; виховувати повагу до людей будь-якої професії.Урок 36. ЗМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЧОЛОВІЧОГО РОДУ БЕЗ ЗАКІНЧЕНЬ В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

0
Мета: поглиблювати знання учнів про орудний відмінок іменників; формувати вміння і навички застосування правил для пояснення правопису закінчень іменників чоловічого роду; розвивати пізнавальну самостійність; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати любов та повагу до рідної мови.Урок 35. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В ОРУДНОМУ ВІДМІНКУ ОДНИНИ

0
Мета: ознайомити учнів з вимовою і правописом іменників жіночого роду на -а, -я в орудному відмінку однини; формувати правильні правописні вміння і навички; збагачувати словниковий запас; розвивати пізнавальну самостійність, мовлення школярів; виховувати культуру писемного мовлення.Урок 34. ЗАКІНЧЕННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО РОДУ НА -а, -я В РОДОВОМУ ВІДМІНКУ

0
Мета: ознайомити учнів з правописом іменників жіночого роду на -а, -я в родовому відмінку однини з основою на твердий і м'який приголосний та на [ж], [ч], [ш]; розвивати вміння використовувати вивчені правила для пояснення правопису закінчення іменників у поданих формах; виховувати любов до рідного слова.Урок 33. ВІДМІНЮВАННЯ ІМЕННИКІВ ЖІНОЧОГО Й ЧОЛОВІЧОГО РОДУ ІЗ ЗАКІНЧЕННЯМ -а, -я В ОДНИНІ

0
Мета: закріпити знання учнів про відмінювання іменників; розвивати вміння порівнювати, аналізувати; збагачувати словниковий запас школярів; виховувати інтерес до вивчення мови.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...