Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Тести для тематичного контролю знань учнів з Економіки

0
Тести для тематичного контролю знань учнів з економіки (орієнтовний перелік тестів для тематичного тестування з економіки,тема №1 «Взаємозв’язки економічних процесів та явищ»)Розробка уроку з економіки

1
Тема уроку: Ціна ринкової рівноваги: зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулювання. Причини та наслідки неринкового ціноутворення

Мета уроку:
Методична: показати можливість застосування отриманих знань в житті.
Навчальна: вивчити поняття: "ринкова рівновага", "рівноважна ціна", " дефіцит", "надлишок", "ринок продавця", "ринок покупця", розглянути роботу ринкового механізму, розглянути залежність еластичності попиту і виручки підприємця, навчитись будувати криві еластичності попиту і пропозиції.Конспект уроку "Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки."

1
Тема уроку: "Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки."
Мета: сформувати в учнів загальне уявлення про економіку як науку; з’ясувати економічний зміст процесів виробництва, розподілу, обміну та споживання; ознайомити учнів із суб’єктами та об’єктами економічних відносин; розвивати економічне мислення; виховувати інтерес до вивчення курсу.Основи економіки. 10-11 класи: Зошит для тематичного оцінювання

0
Основи економіки. 10-11 класи: Зошит для тематичного оцінювання
Зошит для тематичного оцінювання з основ ЕКОНОМІКИ для учнів 10-11 класів розроблено Відповідно до програми «Основи ЕКОНОМІКИ» (за редакцією Л. П. Крупської), затвердженої Міністерством ОСВІТИ І науки України. Тематичні роботи представлені трьома варіантамі за чотірма рівнямі складності. Завдання розроблено у форматі Тестування.
Зошит є безпосереднім доповненням до навчального посібніка В. М. Меделяєва Основи ЕКОНОМІКИ. 10-11 клас ».
Посібник призначених для перевіркі рівня навчальних досягнень учнів середніх загальноосвітніх шкіл, гімназій, ліцеїв, Професійно-технічних навчальних закладів /, І-ІІ рівня акредітації.Потреби та споживчі блага. Закон зростання потреб

0
Головною рушійною силою економічного розвитку і розвитку цивілізації взагалі є різноманітність потреб людини. Потреби — те, без чого людина не може обійтись у своєму житті, бажання володіти чим-небудь, що приносить їй задоволення.Економічні дослідження нової історичної школи

0
До середини 50-х років XIX ст. історична школа пройшла апогей розвитку і увага до неї стрімко вгасала. Однак на початку 70-х років відбувся новий сплеск інтересу до ідей, що лежать у її основі. Це пов'язано з виходом на сцену вчених, яких прийнято поєднувати в нову ("молоду") історичну школу.Німецька національна політична економія

У Німеччині XIX ст. розвиток економічної думки відбувався власним шляхом, що певною мірою пояснюється своєрідними умовами економічного і соціально-політичного розвитку країни. Сучасна індустрія створювалася тут за збереження сильних пережитків середньовічних аграрних відносин. На світових ринках панувала англійська індустрія, конкуренції з якою німецька промисловість витримати не могла. Звідси прагнення до митного захисту, державної підтримки.Економічні погляди Р. Оуена

Видатним представником раннього соціалізму в Англії був Роберт Оуен (1771 —1858). Він, так само як і соціалісти-рікардіанці, спирався на трудову теорію вартості, але на відміну від них вважав, що в тогочасному суспільстві ця теорія не реалізовується, закон вартості не діє. Цінність за капіталізму вимірюється не працею, а грошима.Економічні погляди К.А. Сен-Симона

Основними творами Клода Анрі де Рувруа Сен-Симона (1760—1825) є "Листи женевського мешканця", "Погляди на власність".
Сен-Симон бачив значення історії в поступовому переході від однієї формації до іншої (від рабовласницької до феодальної, а від останньої до промислової) під впливом зростання знань і розвитку економіки.Економічні вчення соціалістів—утопістів

Утопічний соціалізм — течія, яка зародилася на початку XIX ст. і призначалася для боротьби з експлуатацією в суспільстві. Родоначальниками цієї течії були K. A. Сен-Симон, Ш. Фур'є і Р. Оуен. Утопічний соціалізм вбачав першочергове завдання суспільного перетворення у створенні великого суспільного виробництва, що ґрунтується на вільній праці, планомірному застосовані досягнень науки і техніки. Він бачив майбутнє суспільство як суспільство добробуту, що забезпечує задоволення людських потреб і розквіт особистості.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво