Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Особливості економічної думки в Стародавній Греції і Стародавньому Римі: спільне і відмінності

У стародавні часи економічної науки як такої ще не було. У працях мислителів, записках, трактатах містяться практичні рекомендації, поради щодо організації, методів ведення господарства. Літературні джерела, створені за багато років до нашої ери, становлять конгломерат різних знань про господарство і суспільство; це свого роду "переддень" узагальнень, понять, категорій, що склалися набагато пізніше. Щодо самого терміна "економіка" ("домоведення"), то він прийшов до нас із давньогрецької (oikos — будинок, господарство; nomos — закон, правило).Меркантилізм

Меркантилізм (італ. — "купець, торговець") — напрям економічної думки, послідовники якого вбачали джерело багатства у зовнішній торгівлі, за рахунок досягнення активного торгового балансу (перевищення експорту над імпортом товарів).Економічна думка Середньовіччя

Джерелами економічної думки Середньовіччя стали:

- в арабських країнах: Коран (610—632); вчення Ібн-Хальдуна (1332—1406);

- у Західній Європі: ідеї Августина Блаженного (354— 430); Фоми Аквінського (Аквіната) (1225—1274);

- у Росії та Україні: "Руська правда" (XII—XIII ст.) — збірка законів Київської держави; ідеї І. С. Пересвєтова (кінець XV — початок XVI ст.); М. Башкін (XVI ст.).Економічна думка Стародавнього Сходу

Виразники економічної думки стародавнього світу — великі мислителі (філософи) й окремі правителі рабовласницьких держав — прагнули ідеалізувати і зберегти назавжди рабовласництво і натуральне господарство.Теоретичні проблеми економічного вчення марксизму

Марксистське вчення генетично пов'язане з англійською класичною школою в політичній економії.
Маркс виходить із рікардіанського розуміння трудової теорії вартості, але вносить в аналіз принципово нові моменти. Будь-який товар має дві сторони: споживну і мінову вартість. Як споживні цінності товари, за Марксом, непорівнянні. Порівнюваними їх робить те, що всі вони — продукти праці. Маркс говорить про подвійний характер праці, втіленої в товари.«В країні бережливості»

0
Мета: Поглибити знання вихованців про бережливість та економію. Формувати навички економічного мислення та економічного уявлення. Розвивати уміння аналізувати, давати правильну оцінку вчинкам. Продовжувати знайомити із причинами виникнення пожежі та з елементарними правилами протипожежної безпеки.Тема. "Конкуренция".

0
Цели. Развивать экономическое мышление; пополнить экономическую копилку новыми знаниями и понятиями; формировать уважительное отношение к окружающим людям и результатам их трудовой деятельности; пробуждать интерес к предмету "Экономика"; использовать компьютерные программы с целью активного вовлечения учеников в учебную деятельность.Тема. Споживач.

0
Мета. Пояснити учням значення слова «споживач»;
значення для споживача купівлі, замовлення та використання товарів і послуг; ознайомити з асортиментом з метою властивостей продукції та умов продажу;
розвивати розуміння споживачами різних видів потреб: базові, матеріальні і нематеріальні, першочергові і другорядні, індивідуальні, родинні, колективні; виховувати розумного споживача.Тема. Споживач.

0
Мета. Пояснити учням значення слова «споживач»;значення для споживача купівлі, замовлення та використання товарів і послуг; ознайомити з асортиментом з метою властивостей продукції та умов продажу;розвивати розуміння споживачами різних видів потреб: базові, матеріальні і нематеріальні, першочергові і другорядні, індивідуальні, родинні, колективні; виховувати розумного споживача.Тема. Символи та знаки.

0
Мета. Ознайомити з інформаційною сутністю символів та знаків, їх використанням з метою допомогти споживачам отримати найповнішу інформацію при обмеженні місця її розміщення.
Розвивати уміння наводити приклади символів та знаків з етикеток.
Виховувати бажання якнайбільше дізнаватися з теми, що вивчається.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...