Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Маємо наміри придбати товари та послуги.

0
Мета.Ознайомити учнів з різноманітністю потреб людини, встановити взаємозв’язок між фінансовими можливостями та задоволенням визначених потреб. Розвивати вміння визначати цінові межі запланованих покупок, знаходити необхідну інформацію на етикетках, у продавців, консультантів. Виховувати раціональність, почуття взаємоповаги .Тема. Використовуємо товари і послуги.

0
Мета. Дати учням поняття «використання товарів та послуг»; про використання товарів як матеріальних речей та послуг як результату виконання роботи; про задоволення матеріальних потреб споживачів товарами, нематеріальних – послугами; виховувати бережне ставлення до придбаних товарів; грамотного споживача харчових продуктів;
обережне ставлення до побутових приладів та техніки; ввічливого споживача при отриманні покупок та послуг; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення учнів.Тема: Права споживачів у світі.

0
Мета.Розкрити знання про захист прав споживачів, їх схожість із законами у різних країнах. Розвивати вміння порівнювати та аналізувати права споживачів у світі. Звернутися до особистого досвіду дітей при визначені спільності інтересів та прав споживачів. Виховувати повагу та доброзичливе ставлення до людей.Тема. Якість.

0
Мета. Дати учням поняття про якість товарів та послуг; вчити учнів правилам зберігання, транспортування та використання товару; ознайомити дітей з дотриманням правил поводження з товаром; виховувати в учнів бережливе ставлення до товару; розвивати спостережливість.Тема. Чек.

0
Мета. Дати поняття «чек». Розповісти про призначення чека та його інформаційну наповненість. Ознайомити учнів з правилами поводження з чеками. Формувати навички отримувати чеки та перевіряти їх. Довести до свідомості дітей, що чек важливий та корисний для споживача.Тема. Ціна.

0
Мета. Дати поняття «ціна», «цінник».
Розвивати навички: дізнаватися про ціну, здійснювати оплату вибраного товару чи послуги. Формувати уявлення про важливість для споживача ціни при виборі та здійсненні покупки. Ознайомити зі знижками цін. Виховувати повагу до праці.Тема. Споживач.

0
Мета. Закріпити розуміння значення слова «споживач», розповісти про поєднувальний характер споживчих потреб; розвивати практичні навички правильного поводження споживача в оточенні речей і людей; виховувати повагу та бережне ставлення до оточуючих речей.Тема. Реклама.

0
Мета. Ознайомити із змістом поняття «реклама»; видами реклами. Розширити знання про різноманітність реклами. Розвивати критичність, виваженість і розсудливість у ставленні до реклами. Виховувати творчу особистість, здатну працювати в колективі.Тема. Продавець.

0
Мета. Поглиблювати знання учнів про поняття «продавець», розширювати уявлення школярів про різноманітність торгівельних закладів, роль продавця в обслуговуванні покупців. Збагачувати словниковий запас учнів. Розвивати вміння ввічливо спілкуватися з продавцем, навички дотримання правил поводження у торгівельних закладах.Тема. Послуга

0
Мета. Пояснити значення слова «послуга», розповісти про види послуг, про значення майстерного виконання послуг; розвивати практичні навички у користуванні послугами; виховувати повагу до людей праці, майстрів своєї праці.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво