Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Тема. Право на здорове довкілля.

0
Мета. Ознайомити учнів із поняттям «право на здорове довкілля»,розповісти про необхідність людини жити у чистому навколишньому середовищі і її повного права на це; розвивати особистий споживчий досвід учня, встановлювати взаємозв’язок між поведінкою людини та станом довкілля; виховувати культуру споживання, бережне ставлення до довкілля.Тема. Право на вибір.

0
Мета. Допомогти учням усвідомити, що таке право на вибір,про необхідність вдосконалювати і підвищувати свою споживчу грамотність протягом усього життя; пояснити, що право споживача на вибір тісно пов’язане з його правом на інформацію; розвивати особистий споживчий досвід учня; виховувати культуру споживання.Тема. Маємо наміри придбати товари та послуги.

0
Мета.Ознайомити учнів з різноманітністю потреб людини, встановити взаємозв’язок між фінансовими можливостями та задоволенням визначених потреб. Розвивати вміння визначати цінові межі запланованих покупок, знаходити необхідну інформацію на етикетках, у продавців, консультантів. Виховувати раціональність, почуття взаємоповаги .Тема. Використовуємо товари і послуги.

0
Мета. Дати учням поняття «використання товарів та послуг»; про використання товарів як матеріальних речей та послуг як результату виконання роботи; про задоволення матеріальних потреб споживачів товарами, нематеріальних – послугами; виховувати бережне ставлення до придбаних товарів; грамотного споживача харчових продуктів;
обережне ставлення до побутових приладів та техніки; ввічливого споживача при отриманні покупок та послуг; розвивати логічне мислення, зв’язне мовлення учнів.Тема: Права споживачів у світі.

0
Мета.Розкрити знання про захист прав споживачів, їх схожість із законами у різних країнах. Розвивати вміння порівнювати та аналізувати права споживачів у світі. Звернутися до особистого досвіду дітей при визначені спільності інтересів та прав споживачів. Виховувати повагу та доброзичливе ставлення до людей.Тема. Якість.

0
Мета. Дати учням поняття про якість товарів та послуг; вчити учнів правилам зберігання, транспортування та використання товару; ознайомити дітей з дотриманням правил поводження з товаром; виховувати в учнів бережливе ставлення до товару; розвивати спостережливість.Тема. Чек.

0
Мета. Дати поняття «чек». Розповісти про призначення чека та його інформаційну наповненість. Ознайомити учнів з правилами поводження з чеками. Формувати навички отримувати чеки та перевіряти їх. Довести до свідомості дітей, що чек важливий та корисний для споживача.Тема. Ціна.

0
Мета. Дати поняття «ціна», «цінник».
Розвивати навички: дізнаватися про ціну, здійснювати оплату вибраного товару чи послуги. Формувати уявлення про важливість для споживача ціни при виборі та здійсненні покупки. Ознайомити зі знижками цін. Виховувати повагу до праці.Тема. Споживач.

0
Мета. Закріпити розуміння значення слова «споживач», розповісти про поєднувальний характер споживчих потреб; розвивати практичні навички правильного поводження споживача в оточенні речей і людей; виховувати повагу та бережне ставлення до оточуючих речей.Тема. Реклама.

0
Мета. Ознайомити із змістом поняття «реклама»; видами реклами. Розширити знання про різноманітність реклами. Розвивати критичність, виваженість і розсудливість у ставленні до реклами. Виховувати творчу особистість, здатну працювати в колективі.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...