Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок етичної грамоти "Культура поведінки за столом"

0
Узагальнити і систематизувати знання учнів; формувати свідоме ставлення до виконання правил культурної поведінки за столом; правильно користуватися столовими приборами, використовувати свої знання на практиці, виховувати акуратність, культури їди, спонукати до самоконтролю.«Шевченко – дітям»

1
У дошкільному навчальному закладі №7 «Семиквітка» шанують і люблять Кобзаря.«Шевченко – дітям»

0
У дошкільному навчальному закладі №7 «Семиквітка» шанують і люблять Кобзаря.Ми народжені, щоб нести відповідальність за своє життя

0
формування в учнів розуміння поняття життя як найвищої цінності, бережливого ставлення до свого здоров’яМетодична проблема :Формування ключових компетентностей на уроках математики

0
Методична проблема :Формування ключових компетентностей на уроках математики
Вчитель математики : Мінда С.К.

Предмет математики настільки
серйозний, що корисно не нехтувати
нагодами робити його трохи цікавішим
Б.Паскаль

Перед сучасною освітою постає завдання виховати особистість, здатну на життєтворчу діяльність. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті, зважаючи на власні можливості, буде ставити перед собою завдання самовдосконалення і саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності.ІКТ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ

0
Електронні засоби навчання допомагають вчителеві якісно продемонструвати процеси,явища, які учні спостерігають у власному житті, на конкретному уроці,чи скласти довгостроковий план науково-дослідницької роботи.ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ НАВЧАННЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ З КРИТИЧНИМ МИСЛЕННЯМ

0
В умовах докорінних змін у сучасному суспільстві важливим є цілеспрямоване формування особистості XXI століття, здатної самонавчатися впродовж усього життя, виявляти критичність мислення, толерантно входити в новий освітній і життєвий простір, і, як результат, стати успішним громадянином, патріотично зорієнтованим, конкуренто спроможним на ринку праці.Презентація до теми "Теорема Вієта

0
сформувати знання учнів про теорему Вієта для зведеного квадратного рівняння і для квадратного рівняння загального вигляду, уміння застосовувати здобуті знання для розв’язування вправ;
розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу;
виховувати працьовитість, посидючість.Презентація до теми "Теорема Вієта

0
сформувати знання учнів про теорему Вієта для зведеного квадратного рівняння і для квадратного рівняння загального вигляду, уміння застосовувати здобуті знання для розв’язування вправ;
розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу;
виховувати працьовитість, посидючість.Презентація до теми "Теорема Вієта

0
сформувати знання учнів про теорему Вієта для зведеного квадратного рівняння і для квадратного рівняння загального вигляду, уміння застосовувати здобуті знання для розв’язування вправ;
розвивати пам’ять, логічне мислення, увагу;
виховувати працьовитість, посидючість.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво