Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Модернізація змісту та форм роботи з педкадрами щодо розвитку їх профкомпетентності.

0

В закладах нового типу має ефективно працювати Науково-Методична Рада. Дорадчим органом є Науково-методична рада, до складу якої входять заступники директора з наукової та методичної роботи, науково-методичні консультанти, психолог, завідувачі цикловими кафедрами, пред-ставники учнівського наукового товариства.
Науково-методична рада затверджує перелік творчих груп, лабораторій, тематику методичної роботи. На засіданні науково-методичної ради заслуховують звіти про виконану методичну роботу.
Головою науково-методичної ради є заступник директора з методичної роботи. Він організовує і координує усю методичну роботу в колегіумі, допомагає вчителям організувати науково- методичну роботу.
Основною формою методичної роботи в колегіумі є циклові кафедри. У складі кафедр працюють науково-методичні лабораторії, творчі групи та клуби. У колегіумі до участі в методичній роботі залучаються кращі учні старших класів.
Науково- методична рада школи спрямовує зміст форм методичної роботи на виконання чинних законів і нормативно-правових актів про освіту, сприяє підвищенню професійної майстерності педагогів через розвиток у них творчого потенціалу, створює умови для підвищення професійного рівня педагогів і рівня інформаційної компетенції, сприяє науково-дослідницькій діяльності педагогів, вивчає та популяризує досвід творчих педагогів закладу, знайомить із передовими педагогічними досягненнями вчителів регіону, України, світу.
НМР уповноважена:
? визначати стратегічну мету та задачі науково-методичної роботи;
? організовувати експертизу дидактичних та методичних матеріалів;
? координувати роботу циклових кафедр, ТГ, ТК, НМЛ тощо;
? здійснювати аналіз передового та перспективного педагогічного досвіду;
? організовувати звітність як МУ так і окремих вчителів;
? забезпечувати взаємодію всіх МУ закладу на основі системно-комплексного підходу.
Пропонується розробка засідання НМР за інтерактивною технологією.

Автор: 

Торговецька Тетяна Василівна, заступник директора з методичної роботи Хмельницького колегіуму імені Володимира Козубняка

Отримати сертифікат

Користувацький вхід