Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Модернізація змісту та форм роботи з педкадрами щодо розвитку їх профкомпетентності.

0
В закладах нового типу має ефективно працювати Науково-Методична Рада. Дорадчим органом є Науково-методична рада, до складу якої входять заступники директора з наукової та методичної роботи, науково-методичні консультанти, психолог, завідувачі цикловими кафедрами, пред-ставники учнівського наукового товариства.
Науково-методична рада затверджує перелік творчих груп, лабораторій, тематику методичної роботи. На засіданні науково-методичної ради заслуховують звіти про виконану методичну роботу.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво