Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Поняття "категорії етики"

0
Моральні цінності: добро, совість, гідність, честь, обов?язок, сенс життя, щастя — охоплюють систему уявлень людства про цінне в собіПоняття "категорії етики"

0
В історії етики визначився понятійний ряд етичних цінностей, що здобули статус етичних категорій.Свобода і безсмертя

0
Свобідне самоутвердження особистості ставить її у зв?язок із цілісним буттям світу, надає її буттю загальноцінного змістуСвобода самоутвердження особи

0
Свобода — це категорія духовності, що актуалізує і робить дійсним самовияв особистості в повноті її людських можливо¬стейСуб?єкт свободи

0
Поняття суб?єкта свободи почало визначатися ще в етиці доби античності.Фаталізм. Волюнтаризм

0
Потенціал свобідного самоутвердження і проблема свободи конкретного суб?єкта часто наштовхуються на бар?єриОб?єктивні підстави свободи

0
Знання шляхів до свободи людина (і людство) набуває з досвідом у міру розуміння того, що в світі всюди діють об?єктивні закониПоняття свободи в моралі

0
Філософські категорії "свобода" і "необхідність" у системі етичного знання виконують функцію етичних принципівМоральний ідеал — мета діяльності

0
Проблема морального ідеалу наріжна в етиці. Для утвер¬дження морально доброго важливо знати, у чому його сутність, в чому сенс добра в його максимі.Принцип єдності мети і засобів

0
Проблема мети і засобів діяльності набуває актуальності в період становлення особистості — суб?єкта вибору вчинків.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво