Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Колективізм-індивідуалізм — принципи соціального буття

0
Колективізм та індивідуалізм — це етичні принципи, що відображають соціальну сутність людини як її специфічну ви¬дову ознаку, а саме — наявність розумних, свідомо організованих стосунків.Альтруїзм-егоїзм — вихідні принципи родового життя

0
Сучасна наукова антропологія все глибше проникає в таєм­ницю антропогенезу, зокрема в еволюцію становлення людини Моральної.Поняття "принцип" в етиці

0
Принципи етики — це система понять, що відображають вихідні, основоположні засади здійснення людської життєвості, шляхи і засоби творення людяності життя в єдності двох при¬род людини: тілесної і духовної, чуттєвої і раціональної.Соціальні функції та ціннісний зміст моралі

0
Сучасна етична теорія ґрунтовно дослідила проблему функцій моралі. Вона, до певної міри, навіть абсолютизувала цей аспект феномена моральності на підставі витлумачення моральних вимог як ідеального уособлення ідеї моральності.Диференціація понять "моральна свідомість", "моральна діяльність", "моральнісне відношення"

0
У єдності моральної свідомості, моральної практики та моральнісного відношення відображається суспільність як сутнісна визначеність людського життя.Проблема сутності моралі

0
Дослідження сутності та специфіки моралі має свою історію і здійснюється у декількох напрямках.Поняття морального прогресу

0
Сучасна етична теорія, що виходить з ідеї поступального руху суспільства, шукає відповіді на питання: чи має місце мораль¬ний прогрес.Мораль доби вільної конкуренції

0
Новий суспільний ідеал зростав і зрештою переміг на ґрунті заперечення вихідних засад середньовічної моралі й культури загалом.Феодальна мораль

0
Доба феодалізму, або середньовіччя — це епоха, що тривала в Західній Європі від V до XV ст.Мораль доби рабовласництва

0
В історії процес становлення свободи розпочинається на ґрунті індивідуалізації діяльності суб?єкта — в добу кризи первіснородових стосунків.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво