Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Лікарська етика — сфера етичного знання

0
Гуманність є однією з вихідних засад професійної придатності лікаря. Від його компетентності, людяності ставлення до іншихЕтика вченого

0
У XX ст. наука утвердилася як основне джерело духовності, Що визначає собою подальші перспективи розвитку людства.Моральні аспекти професійності

0
Професійна етика — це галузь етичного знання, що відобра¬жає рівень моральнісного ставлення людини до суспільства та до себе самоїЕкологічне виховання

0
Комплекс проблем, створений рухом сучасної цивілізації, ставить людство перед необхідністю їх кардинального розв?я¬зання.Біоетика

0
У 70-х роках XX ст. складається нова галузь екологічного знання — біоетика. Розвиток її був започаткований науковця¬ми США, де видана п?ятитомна енциклопедія з біоетики.Етологія

0
У XX ст. склалася близька до еволюційної етики галузь біо¬логічної науки — етологія. Вона досліджує генетичні основи поведінки тварин та набутий на цій базі впродовж їхнього життя досвід виживання.Еволюційна етика

0
Початки наукового дослідження витоків моралі у зв?язку з еволюцією людини пов?язані з XIX ст.Унікальність планетарного життя

0
Для утвердження моральнісного ставлення до планетарного життя особливе значення має знання форм його прояву та ме¬ханізмів функціонування.Діяльність людини в природі та її наслідки

0
Глобалізація економіки і спричинене нею неухильне зро¬стання масштабів виробництва зумовлюють виснаження при¬родних ресурсів, зміни в біосфері Землі, зростання викидів в ат¬мосферу речовин, шкідливих для життя людини і усіх інших живих істот.Екологічна етика як наука

0
Екологічна етика досліджує проблеми зв?язку "людина — природа" у двох напрямках.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво