Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Категорії "сенс життя" і "щастя"

0
Поняття "сенс життя" і "щастя" органічно пов?язані між собою і належать до етичних категорій, що відображають моральну са¬мосвідомість особи.Категорії моральної самосвідомості. Категорія совісті

0
Категорії моральної самосвідомості відображають спрямо¬ваність морального сумління людини всередину себе самої.Категорія "справедливість"

0
Категоріальний статус поняття "справедливість" пов?язу¬ється переважно з рівнем моральності соціальних відносинКатегорія "обов?язок"

0
В понятті обов?язку відображається діалектика чуттєвого і раціонального, об?єктивного і суб?єктивного, об?єктивована в суб?єкті у формі свідомої спонуки на виконання морально не¬обхідного.Категорія "гідність"

0
Категорія "гідність" належить до сутнісних характеристик Людини, хоча тривалий час гідність розглядалася як становий Оривілей.Категорія честі

0
Категорія честі — це категорія, що відображає соціальність людини, її належність до конкретного типу спільнотиПоняття "сором"

0
Удосконалюючи культуру ставлення до себе як носія фізич­ної життєвості, людство вчилося осягати поняттям "сором" також інші сфери життя.Основні категорії моральної свідомості

0
Основні категорії етики утворюють систему, що відображає найсуттєвіші сторони морального життя людства.Добро-зло — вихідні етичні категорії

0
Визначаючи сутність добра, Спіноза пише: "Під добром я буду розуміти... те, що складає для нас, як ми напевно знаємо, засіб до того, щоб усе більше і більше наближатися до визначеного нами взірця людської природиКатегорії етики як система

0
Отже, категоріальний ряд етичного знання розпочинає діа­лектична пара категорій "добро-зло", які в системі категорій відіграють роль "вихідних".

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво