Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 61 Релігійний склад населення.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати світові релігії та показувати на карті регіони їх поширення; знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує релігійний склад населення світу, окремих країн, України та її областей; характеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні.Урок № 60 Національний склад населення України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати національний склад населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; знаходити в різних джерелах інформацію, що характеризує етнічний склад населення України; порівнювати етнічний склад населення регіонів УкраїниУрок № 59 Етноси. Найпоширеніші мовні сім’ї світу.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати найпоширеніші мовні сім'ї; розуміти зміст понять «раса», «нація», «мовна сім'я»; показувати на карті та називати однонаціональні й багатонаціональні країни.Урок № 58 Міста та села України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: визначати показники урбанізованості території; показувати на карті та називати області з найбільшим і найменшим рівнем урбанізації, найбільші агломерації та найбільші міста в Україні; розрізняти міські та сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями; оцінювати важливість знань про особливості розселення населення.Урок № 56 Густота населення світу й України

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати середній показник густоти населення у світі та Україні; показувати на карті та називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення; пояснювати чинники, що впливають на територіальні відмінності густоти населення.Урок № 55 Механічний рух населення.

0
Очікувані результати: учні зможуть: розкривати зміст понять «еміграція», «імміграція»; показувати на карті та називати країни з найбільш численною українською діаспорою; аналізувати показники міграції населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів.Урок № 54 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя. Практична робота 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу.Урок № 53 Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 «Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України».

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати кількість населення світу, найбільших за цим показником країн, України; розкривати зміст понять «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення.Урок № 52 Підсумковий урок за темами «Ландшафти України», «Природокористування».

0
Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок (письмова контрольна робота).Урок № 51 Раціональне природокористування.

0
Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати сутність поняття «моніторинг навколишнього середовища»; аналізувати аспекти раціонального природокористування.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...