Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Загальна економіко-географічна характеристика світу Населення

0
На сьогодні кількість жителів нашої планети перевищує 7 млрд осіб. Але в далекому минулому кількість населення було невеликою і зростала повільно, хоча коефіцієнт народжуваності був дуже високим. На початку нашої ери загальна кількість людства не перевищувала 250 млн осіб.Етапи формування політичної карти світу

0
Історію формування політичної карти світу поділяють на кілька періодів, кожному з яких притаманні певні характерні риси. Більшість дослідників виділяють чотири періодиГосподарство. Загальна характеристика господарства. Економічний потенціал. Промисловість ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Завдання множинного вибору з короткою відповіддюГалузева структура промисловості будівельних матеріалів. Чинники розвитку і розміщення. Сировинна база

0
Промисловість будівельних матеріалів займається видобутком і первинною обробкою мінеральної сировини (нерудні корисні копалини, природне каміння), виробництвом в’яжучих, стінових, покрівельних, облицювальних та інших матеріалів.Структура та значення лісової та деревообробної промисловості, особливості її розміщення

0
Підприємства лісової та деревообробної промисловості займаються заготівлею, механічною обробкою та хімічною переробкою деревини та інших рослинних ресурсівПриродно-сировинна база хімічної промисловості і використання відходів

0
Хімічна промисловість — це галузь важкої індустрії, що виробляє різноманітну продукцію, використовуючи хімічні методи переробки сировини.Металургійна промисловість Чорна металургія. Сировинна база. Чинники розміщення

0
Металургійна промисловість виробляє чорні та кольорові метали. Вони залишаються найважливішим конструкційним матеріалом, що використовується сучасною промисловістю, причому 90 % припадає на чорні метали — чавун і стальПаливна промисловість

0
Паливна промисловість — це частина паливно-енергетичного комплексу, яка об’єднує підприємства, що видобувають та переробляють вугілля, нафту, природний газ, торф і горючі сланці (вугільна, нафтова, газова, торф’яна, горючесланцева промисловістьПромисловість як сфера матеріального виробництва. Галузева структура паливної промисловості. Сировинна база

0
Промисловість — головна галузь виробничої сфери, яка виробляє знаряддя праці й товари народного споживання. Вона сприяє розвитку транспорту, забезпечує основну частину експортних надходжень, сприяє підвищенню добробуту населення, є найважливішим чинником науково-технічного прогресу.Поняття «галузь» і «міжгалузевий комплекс». Галузева структура господарства

0
Для того щоб забезпечити виробництво, обмін і розподіл різноманітних товарів і послуг, у складі господарства функціонують різноманітні галузі. Це групи підприємств, які випускають однорідні види продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво