Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 58 Міста та села України.

0
Очікувані результати: учні зможуть: визначати показники урбанізованості території; показувати на карті та називати області з найбільшим і найменшим рівнем урбанізації, найбільші агломерації та найбільші міста в Україні; розрізняти міські та сільські населені пункти, типи міст за людністю і функціями; оцінювати важливість знань про особливості розселення населення.Урок № 56 Густота населення світу й України

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати середній показник густоти населення у світі та Україні; показувати на карті та називати регіони світу, країни, області в Україні з найбільшою і найменшою густотою населення; пояснювати чинники, що впливають на територіальні відмінності густоти населення.Урок № 55 Механічний рух населення.

0
Очікувані результати: учні зможуть: розкривати зміст понять «еміграція», «імміграція»; показувати на карті та називати країни з найбільш численною українською діаспорою; аналізувати показники міграції населення України за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів.Урок № 54 Статево-віковий склад населення світу й України. Тривалість життя. Практична робота 12 «Аналіз статево-вікових пірамід України та окремих країн світу».

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати демографічні показники населення країни за сукупністю картографічних і статистичних матеріалів; аналізувати статево-вікові піраміди України та країн світу.Урок № 53 Кількість населення і чинники, що на неї впливають. Практична робота 11 «Обчислення показників природного та механічного рухів населення в різних регіонах України».

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати кількість населення світу, найбільших за цим показником країн, України; розкривати зміст понять «природний рух населення», «демографічний вибух», «демографічна криза», «демографічна політика», визначати показники народжуваності, смертності, природного руху населення.Урок № 52 Підсумковий урок за темами «Ландшафти України», «Природокористування».

0
Тип уроку: контролю та корекції знань, умінь і навичок (письмова контрольна робота).Урок № 51 Раціональне природокористування.

0
Очікувані результати: учні зможуть: пояснювати сутність поняття «моніторинг навколишнього середовища»; аналізувати аспекти раціонального природокористування.Урок № 50 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України».

0
Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади об'єктів природно-заповідного фонду України і показувати їх на карті; визначати об'єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості; оцінювати переваги створення національної екологічної мережі.Урок № 49 Природно-ресурсний потенціал України та його використання.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; характеризувати сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України.Урок № 48 Азовське море.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати природні комплекси Азовського моря, виявляти особливості його природних компонентів та зв'язки між ними, порівнювати природні комплекси морів України.невідомий

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...