Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Вступ. Населення ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Завдання множинного вибору з короткою відповіддюВзаємодія суспільства і природи.

0
Говорячи про людське суспільство як єдине ціле і підкреслюючи його значення в перетвореннях природи, вчені часто використовують поняття «антропосфера», маючи на увазі частину біосфери, яку використовує людина.Трудові ресурси та зайнятість населення. Поняття «трудові ресурси»

0
Трудові ресурси — це частина населення, що має здібності, загальноосвітні й професійні знання, необхідні для роботи в суспільному господарстві.Система розселення населення

0
Поняття «розселення» припускає розміщення населення по території, обумовлене розташуванням мережі населених пунктів. Населеними пунктами називають забудовані земельні ділянки, які використовуються для постійного місця проживання людей.Вступ. Населення Міграційні процеси й міграційна політика держав

0
Зовнішня міграція впливає на забезпеченість трудовими ресурсами й склад населення країн світу, дуже впливає на демографічну ситуацію як у районі еміграції, так й у районі імміграціїВступ. Населення Механічний рух (міграції) населення. Поняття «еміграція», «імміграція», «міграція», «сальдо міграції». Внутрішні й зовнішні міграції

0
Міграцією називають просторове переміщення населення в межах однієї держави (внутрішня міграція) і з однієї держави до іншої (зовнішня міграція).Вступ. Населення Статево-віковий склад населення, його наслідки

0
Віковий склад — одна з найважливіших характеристик населення, що становить великий інтерес із демографічної, соціальної та економічної точки зору.Населення

0
Кількість, розміщення, статева і вікова структури населення. Поняття «природний рух населення»УЗАГАЛЬНЮЮЧИЙ ТЕСТ 3А РОЗДІЛОМ «ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ»

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Завдання множинного вибору з короткою відповіддюВикористання природних умов і ресурсів та їх охорона ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво