Від партнерів


Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Господарська характеристика природних зон, проблеми використання природних ресурсів й охорони природи

0
Для збереження ландшафтів Полісся, лісової і болотної рослинності в підзоні мішаних лісів організовано природоохоронні території: природні заповідники — Поліський, Рівненський; національні природні парки Шацький, Деснянсько-Старогутський, Дніпровсько-Тетерівське заповідне лісомисливське господарство.



Мішані та широколисті ліси

0
Широколисто-лісові ландшафти розташовані на височинах у західній та північній частинах лісостепової зони.



Умови розвитку й характерні риси природних комплексів. Взаємодія чинників і компонентів ПТК

0
Протягом тривалого історичного часу на території України з’являлись різні за розмірами ділянки, які відрізняються одна від одної. Це дало підставу виділяти елементарні природні територіальні комплекси (ПТК), які характеризуються найбільшою однорідністю фізико-географічних умов.



Ґрунти, рослинний покрив, тваринний світ ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю



Тваринні ресурси, заходи з їх охорони і відтворення. Червона книга України

0
Природні тваринні ресурси — це сукупність тварин, що історично склалася в межах будь- якої території або акваторії. Природні тваринні ресурси представлені тваринами лісів, степів, луків, водних басейнів тощо.



Різноманітність видового складу тварин. Фауністичний склад лісів, степів, луків, боліт, водойм, Українських Карпат і Кримських гір

0
Тваринний світ України налічує понад 45 тис. видів. Серед них - більш ніж 100 видів ссавців, понад 300 видів птахів, 20 видів плазунів, 17 видів земноводних, 240 видів риб і більш ніж 26 тис. видів безхребетних



Рослинні ресурси, їх охорона і відтворення. Зелена книга України

0
Рослинний світ забезпечує людину різноманітними ресурсами: продовольчими, лікувальними, промисловими, сільськогосподарськими (пасовища і сіножаті), рекреаційними. Рослини незамінні в харчуванні людини, є кормом для тварин.



Різноманітність видового складу рослинності, закономірності поширення рослинності. Рослинні комплекси лісів, степів, луків

0
Свого сучасного вигляду рослинність України набула близько 10 тис. років тому і зараз налічує приблизно 25 тис. видів вищих і нижчих рослин



Ґрунтовий покрив

0
Ґрунт — це поверхневий шар земної кори, що характеризується родючістю. Сукупність усіх ґрунтів становить ґрунтовий покрив. Сучасні ґрунти території України сформувалися після зледеніння



Кліматичні умови та ресурси - Внутрішні води та водні ресурси ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

0
Завдання з вибором однієї правильної відповіді
Завдання на встановлення відповідності
Завдання відкритої форми з короткою відповіддю
Завдання множинного вибору з короткою відповіддю

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво