Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 50 Природно-заповідний фонд України. Національна екологічна мережа. Практична робота 10 «Позначення на контурній карті об'єктів природно-заповідного фонду України».

0
Очікувані результати: учні зможуть: наводити приклади об'єктів природно-заповідного фонду України і показувати їх на карті; визначати об'єкти природно-заповідного фонду своєї місцевості; оцінювати переваги створення національної екологічної мережі.Урок № 49 Природно-ресурсний потенціал України та його використання.

0
Очікувані результати: учні зможуть: називати складники природно-ресурсного потенціалу України, види забруднень довкілля; характеризувати сучасну геоекологічну ситуацію в Україні; аналізувати природно-ресурсний потенціал у різних регіонах України.Урок № 48 Азовське море.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати природні комплекси Азовського моря, виявляти особливості його природних компонентів та зв'язки між ними, порівнювати природні комплекси морів України.невідомийУрок № 47 Чорне море.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати природні комплекси Чорного моря, виявляти особливості його природних компонентів та зв'язки між ними.Урок № 46 Кримські гори.

0
Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті положення Кримської гірської країни; виявляти та характеризувати особливості природних компонентів та гірських ландшафтів Кримських гір, пояснювати причини, що обумовлюють їх формування та зміни.Урок № 45 Гірські ландшафти Карпат та їх охорона.

0
Очікувані результати: учні зможуть: самостійно характеризувати гірські ландшафти Карпат, пояснювати причини, що обумовлюють їх формування та зміни.Урок № 44 Українські Карпати. Географічне положення та головні риси природи.

0
Очікувані результати: учні зможуть: показувати на карті положення Карпатської гірської країни; виявляти та характеризувати особливості природних компонентів Карпатських гір, пояснювати їх взаємодію.Урок № 43 Практична робота 9 «Складання порівняльної характеристики природних зон України».

0
Тип уроку: застосування знань, умінь і навичок.
Очікувані результати: учні зможуть: самостійно характеризувати рівнинні лісові, лісостепові та степові ландшафти, порівнювати їх, виявляти причини відмінностейУрок № 42 Зона степів

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати ландшафти степової природної зони; пояснювати на конкретних прикладах особливості взаємодії компонентів природи у степовому ландшафті; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.Урок № 41 Лісостепова зона.

0
Очікувані результати: учні зможуть: характеризувати лісостепові ландшафти; оцінювати природні ресурси зони, наслідки впливу господарської діяльності людини на її природні особливості.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...