Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Методична розробка семінарського заняття

0
Викладено методику проведення семінарського заняття у формі ділової гри, спрямованого на контроль, узагальнення та систематизацію знань студенів з блоку модулів «Будівельно-монтажні роботи на будівельному майданчику».
Для викладачів дисципліни "Технологія і організація будівельного виробництва» ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.Церковнослов'янізми та старослов'янізми в українській фразеології

0
Курсова робота "Церковносслов'янізми та старослов'янізми в українській фразеології", 27 аркушівТипи зв'язку між реченнями

Синтаксичний зв'язок, тобто формальні взаємовідношення компонентів синтаксичних одиниць, які виявляють змістові зв'язки — синтаксичні відношення — і виражені засобами мови, є вихідним і фундаментальним поняттям синтаксису. Наявні точки зору на категорії зв'язок і відношення потребують якнайдетальнішого поглиблення, розвитку.Типи контекстуальних відношень між реченнями

Аналіз зв'язків між реченнями показує, що їхнє поєднання часто здійснюється таким чином: до базового, опорного речення приєднується те, що розвивається на його основі, залежне від нього. Це речення перебуває в супровідних відношеннях із базовим, бо начебто супутнє йому, супроводжує йогоТИПИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Складними багатокомпонентними (ускладненими) вважаються речення, що складаються з трьох і більше предикативних частин. Ними можуть бути складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові та комбіновані (з різними типами зв'язку) конструкції. Речення з різними типами зв'язку в мовознавчій літературі ще називають складними синтаксичними конструкціями.ВПЛИВ ТРИВАЛОГО ЗАСТОСУВАННЯ ДОБРИВ І ВАПНА НА РОДЮЧІСТЬ ЯСНО-СІРОГО ЛІСОВОГО ҐРУНТУ ТА ПРОДУКТИВНІСТЬ КУЛЬТУР СІВОЗМІНИ

0
Питання збереження та підвищення родючості ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту західного Лісостепу нерозривно пов’язані з внесенням мінеральних, органічних добрив і вапна.Філософська гуманістика та філософська антропологія як спеціальна галузь знання.

У давній китайській, індійській, грецькій філософії людина розглядається як частка космосу — певного єдиного надчасового світо-порядку, як мікрокосм («світ у малім») — відображення й символ Всесвіту, макрокосму. Останній своєю чергою мислиться антропоморфно — як живий одухотворений організм.Використання єдиного інформаційного простору навчального закладу, створеного засобами G Suite for Education в вузах 1-2 рівнів акредитації

0
Створення й використання інформаційного простору навчального закладу на основі G Suite for Education в умовах денного навчання.Грэм Грин Почетный консул

Действие происходит в маленьком аргентинском городке на границе с Парагваем в конце 1960-х — начале 1970-х гг. Главный герой — врач Эдуардс Пларр, политический эмигрант из Парагвая, откуда уехал с матерью четырнадцатилетним подростком. Его отец, по происхождению англичанин, борец против режима Генерала (имеется в виду диктатор Стреснер), остался в Парагвае, и герой ничего не знает о его судьбе: убит ли он, умер ли от болезни или стал политическим заключеннымАлан Александер Милн Винни-Пух и все-все-все

Повесть-сказка (1926)
Винни-Пух — плюшевый медвежонок, большой друг Кристофера Робина. С ним происходят самые разные истории. Однажды, выйдя на полянку, Винни-Пух видит высокий дуб, на верхушке которого что-то жужжит: жжжжжжж! Зря никто жужжать не станет, и Винни-Пух пытается влезть на дерево за медом.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...