Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Методична розробка на тему: Методика розв’язування показникових, логарифмічних і показниково-логарифмічних рівнянь та нерівностей

0

Дана методична розробка складається з чотирьох основних частин, які в свою чергу розбиті на підпункти. В першій частині розглядається розв’язування показникових рівнянь та нерівностей. Тут подається коротко весь необхідний теоретичний матеріал і наводяться приклади розв’язування основних типів таких рівнянь і нерівностей.
В другій частині розглядається розв’язування логарифмічних рівнянь та нерівностей. Тут також подається коротко весь необхідний теоретичний матеріал і наводяться приклади розв’язування рівнянь і нерівностей.
Третя частина присвячена показниково-логарифмічним рівнянням та нерівностям. Як і в попередніх частинах, тут коротко подається необхідний теоретичний матеріал і наводяться приклади розв’язування.
Четверта частина містить додатки. А саме: завдання для самостійного розв’язування, завдання самостійних робіт, завдання для контрольної роботи, тестові завдання та запитання і завдання для повторення.
Завдання для самостійного розв’язування мають три рівня складності. Рівень А найлегший і містить завдання обов’язкового рівня. Рівень Б складніший і містить завдання підвищеного рівня складності. Третій рівень В складається із завдань поглибленого рівня.
Самостійні роботи: самостійна робота №1 (розв’язування показникових рівнянь), самостійна робота №2 (розв’язування показникових нерівностей), самостійна робота №3 (розв’язування логарифмічних рівнянь) та самостійна робота №4 (розв’язування логарифмічних нерівностей) розраховані на 10-15 хв. і призначені контролювати якість засвоєння кожного з названих підпунктів теми.
Завдання контрольної роботи, а також тестові завдання по темі можна використовувати як завдання тематичного контролю якості засвоєння знань студентами по всій темі.
Запитання і завдання для повторення можна використовувати при усному опитуванні студентів на заняттях, а також як запитання до заліку по вивченій темі.

Автор: 

Мельник Надія Трифонівна викладач математики і фізики Брацлавського агроекономічного коледжу ВНАУ

Отримати сертифікат

Користувацький вхід