Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Рекомендации по написанию и оформлению рецензии на методическую разработку урока (занятия)

0
Рецензия на методическую разработку – это письменный разбор представленного материала. Заголовок рецензии должен содержать вид урока (занятия), его тему, предмет или направленностьРекомендации по написанию и оформлению рецензии на реферат

0
Эрудированность в рассматриваемой области:
o актуальность заявленной проблемы;
o степень знакомства с современным состояниям проблемы;Рекомендации по написанию и оформлению рецензии на учебную программу

0
Рецензия на учебную программу – это письменный разбор представленного материала. Заголовок рецензии должен содержать полное название учебной программыРецензия

0
Одной из составляющих методической работы является анализ и рецензирование материалов, разработанных педагогами.Иво Андрич Травницкая хроника

0
Роман (1942, опубл. 1945)
1807 год. Жители небольшого боснийского городка Травника, расположенного на окраине турецкой империи, обеспокоены тем, что вскоре в их городе, до которого прежде доносилось лишь неясное эхо мировых событий, откроются два консульства — сначала французское, а потом австрийское, так как стало известно, что Бонапарт уже заручился согласием Порты в Стамбуле.Методична розробка семінарського заняття

0
Викладено методику проведення семінарського заняття у формі ділової гри, спрямованого на контроль, узагальнення та систематизацію знань студенів з блоку модулів «Будівельно-монтажні роботи на будівельному майданчику».
Для викладачів дисципліни "Технологія і організація будівельного виробництва» ВНЗ 1-2 рівнів акредитації.Церковнослов'янізми та старослов'янізми в українській фразеології

0
Курсова робота "Церковносслов'янізми та старослов'янізми в українській фразеології", 27 аркушівТипи зв'язку між реченнями

Синтаксичний зв'язок, тобто формальні взаємовідношення компонентів синтаксичних одиниць, які виявляють змістові зв'язки — синтаксичні відношення — і виражені засобами мови, є вихідним і фундаментальним поняттям синтаксису. Наявні точки зору на категорії зв'язок і відношення потребують якнайдетальнішого поглиблення, розвитку.Типи контекстуальних відношень між реченнями

Аналіз зв'язків між реченнями показує, що їхнє поєднання часто здійснюється таким чином: до базового, опорного речення приєднується те, що розвивається на його основі, залежне від нього. Це речення перебуває в супровідних відношеннях із базовим, бо начебто супутнє йому, супроводжує йогоТИПИ БАГАТОКОМПОНЕНТНИХ СКЛАДНИХ РЕЧЕНЬ

Складними багатокомпонентними (ускладненими) вважаються речення, що складаються з трьох і більше предикативних частин. Ними можуть бути складносурядні, складнопідрядні, безсполучникові та комбіновані (з різними типами зв'язку) конструкції. Речення з різними типами зв'язку в мовознавчій літературі ще називають складними синтаксичними конструкціями.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...