Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Громадянське виховання

0
«Я у світі. Почуй і зрозумій іншого»
Мета: навчати розуміти відмінності між людьми; створити умови для розвитку творчих здібностей, залучити школяра до суспільно – корисної праці; уміння працювати в групі та бути відповідальним; формувати переконаність у нетлінності духовних скарбів народу, глибоку повагу до батьків, до рідної України.Оснь така мила. Павло Тичина. «Осінь така мила». Ірина Прокопенко «Як берізка листя роздаровувала».

0
Конспект уроку читання за темою " Осінь така мила. Павло Тичина. « Осінь така мила».
Ірина Прокопенко « Як берізка листя роздаровувала»допоже учителеві початкових класів нестандартно і творчо провести урок.Степенева функція (урок узагальнення і систематизації знань)

0
Сьогодні у нас незвичайний урок, ми використовуємо дерево життя. Нас чекає довга, але світла дорога. Все буде в дорозі і психологічні випробування, і цікаві зустрічі, і не очікуванні пе-решкоди, долати які вам допоможуть знання. А щоб швидше нам іти до мети, поділимося на групи...Стаття на тему "Креативний підхід до організації навчальної діяльності учнів на уроках виробничого навчання - засіб формування професійно мобільного кваліфікованого робітника"

0
Сучасний урок виробничого навчання – це далеко не одноманітна та єдина структурно-змістова схема. Тому кожний педагог визначає для себе ті форми роботи, які для нього найбільш прийнятні, відповідають тій парадигмі, якій він віддає перевагу в роботі.Теледень: день казки на українському телебаченні (за казкою О.Пушкіна "Казка про мертву царівну та сімох богатирів")

0
Свято рідної мови "Рідна мова моя поетична й пісенна". Представлені поезії, усмішки, пісні, які найбільш вдало характеризують рідну мову.Сценарій новорічного ранку «Пригоди Скруджа»

0
Сценарій розраховано на учнів початкової школи під час проведення новорічного свята.Використання мультимедійних технологій на уроках математики

0
ДОпоможе молодому викладачу в підготовці до уроку, до заходу позакласного з математикиВідкритий урок з української мови на тему: «Позначення буквами я, ю, є, ї двох звуків. Позначення словосполучення звуків [йо]. Перенос слів із буквосполученням йо.»

0
Урок подорож закріплення і поглиблення знання учнів про букви я, ю, є, ї, які на письмі можуть позначати два звуки. Допомогти усвідомити і запам’ятати, що буква ї завжди позначає два звуки. Вивчити і закріпити на прикладах правило переносу буквосполучення йо. Розвивати пам'ять, увагу, мислення, мовлення, навички швидкого і каліграфічного письма. Виховувати любов до Вітчизни, взаємодопомогу.Складносурядне речення, його будова і засоби зв’язку в ньому

0
В дану розробку уроку покладено чотири змістові лінії: мовленнєву,діяльнісну, мовну й соціокультурну, а також використано системний підхід до вивчення мови.У звязку з цим дібрані методи і прийоми роботи на уроці як традиційні,так і нетрадиційні,які сприяють розвиткові розумових здібностей учнів,їхньої пізнавальної активності й самостійності,формуванню комунікативної компетенції.Брейн-ринг "Її величність - Фізика"

0
Повторити основні положення та закони з розділів «Взаємодія тіл», «Тиск твердих тіл, рідин і газів» в ігровій формі; розвивати навички застосування теоретичних знань, отриманих на уроках до розв'язування конкретних проблем; формувати вміння аналізувати, робити висновки, навички роботи з допоміжною літературою в процесі підготовки до уроку; розвивати активність учнів; формувати міжпредметні зв'язки; пізнавальний інтерес до фізики; показати її важливу роль серед інших наук у пізнанні світу;вміння працювати в творчих групах; виховувати почуття відповідальності за свою команду.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...