Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 21. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом III «Держави Західної Європи у XVI—XVII ст.».

0
Мета: здійснити узагальнення і тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.Урок № 20. Міжнародні відносини у XVI — першій половині XVII ст. Тридцятилітня війна 1618—1648 рр.

0
Мета: визначити особливості міжнародних відносин XVI ст.; з'ясувати причини, привід, характер, перебіг подій, наслідки Тридцятилітньої війни; формувати вміння визначати причиново-наслідкові зв'язки між окремими подіями; виховувати почуття толерантності.Урок № 19. Практичне заняття «Розвиток монархічних форм правління у країнах Західної Європи» / «Образ абсолютного монарха країн Західної Європи» (на вибір учителя).

0
Мета (визначається за обраною темою): визначити риси абсолютної монархії; з'ясувати особливості правління абсолютних монархів у різних країнах Європи.
Тип уроку: застосування набутих знаньУрок № 18. Іспанія. Національно-визвольна війна у Нідерландах.

0
Мета: з'ясувати особливості розвитку Іспанії; дати оцінку повстання комунерос, політики королів Карла V і Філіппа II; з'ясувати причини занепаду Іспанії; визначити причини і передумови визвольної боротьби; пояснити, чому історики визначають її як революцію; розвивати вміння здобувати нові знання, використовуючи декілька джерел інформації, поєднуючи інформацію з розповіді вчителя, підручника та історичної карти; виховувати повагу до думок однокласників.Урок № 17. Англійська революція.

0
Мета: визначити причини, перебіг і наслідки Англійської революції; дати історичну оцінку цих подіій; формувати вміння на підставі знайомства з окремими фактами визначати, які риси історичного явища вони характеризують; використати матеріал про Білль про права в Англії для усвідомлення учнями того, яким тривалим був у європейській історії шлях до затвердження прав і свобод людини.Урок № 16. Англія у XVI ст.

0
Мета: охарактеризувати періоди правління Генріха VIII і Єлизавети І; визначити причини і привід створення англіканської церкви; дати оцінку англо-іспанського суперництва і вказати причини перемоги Англії; розвивати вміння учнів визначати причини і наслідки історичних явищ; викликати в учнів засудження загарбницьких війн незалежно від гасел, під якими вони відбувалися.Урок № 15. Завершення формування абсолютної монархії у Франції.

0
Мета: скласти уявлення про розвиток Франції в другій половині XVII—XVIII ст.; охарактеризувати абсолютну монархію і визначити причини її кризи; прищеплювати навички порівняння історичних процесів, виділяючи на цій основі головні ознаки певного історичного періоду; виховувати в учнів інтерес і повагу до історичного минулого людства.Урок № 14. Становлення абсолютної монархії у Франції

0
Мета: визначити основні події історії Франції XVI — першої половини XVII ст.; з'ясувати причини, перебіг і наслідки громадянської війни; схарактеризувати початок становлення французького абсолютизму; продовжити роботу з формування загальнонавчальних інтелектуальних умінь: спостереження, слухання, читання, класифікації, узагальнення і самоконтролю; виховувати в учнів повагу до історичного минулого інших народів.Урок № 13. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом II «Високе Відродження. Реформація в Західній Європі».

0
Мета: здійснити узагальнення і тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалити наявні вміння і навички; виховувати шанобливе ставлення до минулого людства.Урок № 12. Поширення Реформації. Контрреформація.

0
Мета: визначити, чим було зумовлено поширення реформаційних ідей у Європі, чому серед реформаторів не було єдності; з'ясувати, що таке Контрреформація і якими були її результати; навчати визначати роль особи в історії; виховувати толерантне ставлення до різних поглядів і до людей з іншими релігійними переконаннями.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...