Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок №7 (14*). Церковне життя в XVI ст.

0
Основні дати та події: 1542,1544 рр. — створення у Львові Благовіщенського та Миколаївського церковних православних братств; 1556—1561 рр. — створення на Волині Пересопницького Євангелія (українською мовою); 1564 р. — початок діяльності єзуїтів у Польщі.Урок № 6 (13*). Практичне заняття «Повсякденне життя представників основних верств суспільства»

0
Мета: скласти уявлення про особливості повсякденного життя представників основних верств українського суспільства в XVI ст.; закріпити теоретичні знання учнів, набуті впродовж вивчення навчального матеріалу; розвивати вміння виступати з повідомленнями або презентаціями перед класом; сприяти формуванню толерантного ставлення до думок інших і вмінню шукати з ними порозуміння.Урок № 5 (10—12*). Військо Запорозьке. Перші козацькі повстання

0
Основні дати та події: кінець 70-х — початок 80-х рр. XVI ст. — виникнення Запорозької Січі на острові Томаківка; 1572 р. — створення за дорученням польського короля Сигізмунда II Августа полку українських реєстрових козаків; 1591—1593 рр. — козацьке повстання під проводом К. Косинського; 1594—1596 рр. — козацьке повстання під проводом С. Наливайка.Урок № 4 (7—9*). Виникнення українського козацтва та перших січей

0
Основні дати та події: 1489 р. — перша писемна згадка в історичних джерелах про українських козаків; 50-ті рр. XVI ст. — спорудження Д. Вишневецьким замку на острові Мала Хортиця.Урок № 3 (5—6*). Люблінська унія та її вплив на розвиток українських земель

0
Основні дати та події: 1 липня 1569р. — укладення Люблінської унії, створення держави Річ Посполита.Урок № 2 (2—4*). Соціальна структура українського суспільства та економічне життя

0
Основні дати та події: 1528 р. — здійснення «попису земського»; 1529 р. — Перший Литовський статут; 1557 р. — «Устава на волоки»; 1566 р. — Другий Литовський статут.Урок № 1 (1*). Вступ

0
Основні дати та події: XVI—XIX ст. — історія Нового часу; кінець XV — перша половина XVII ст. — ранній Новий час, або Ранньомодерна доба.Урок № 35. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом VI «Східний світ». Узагальнення до курсу: «Ранній Новий час в історії людства».

0
Мета: повторити, закріпити й узагальнити матеріал теми, розвивати вміння, навички, які формувалися на уроках теми; виховувати в учнів почуття патріотизму, толерантності, поваги до історичного минулого своєї держави.Урок № 34. Індія і Персія в XVI—XVIII ст.

0
Мета: сформувати уявлення учнів про Індію та Персію в Новий час; створити умови для розуміння особливостей розвитку індійського та перського суспільства; розглянути основні здобутки культури, релігії Індії та Персії в цей період; установити зв'язок між появою європейців та змінами в житті Індії; охарактеризувати вплив культури країн Сходу на європейську культуру; розвивати вміння порівнювати європейську та східні цивілізації.Урок № 33. Китай та Японія в XVI—XVIII ст.

0
Мета: розкрити особливості розвитку Китаю та Японії, познайомити учнів із досягненнями китайської та японської культур, показати їхнє значення для світової історії, культури; продовжити формування вмінь працювати з картою, текстом підручника, історичним джерелом; сприяти розвитку в учнів образного мислення, творчого підходу до виконання завдання.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...