Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Урок № 32. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом V «Епоха Просвітництва».

0
Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті учнями впродовж вивчення розділу; розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань; виховувати інтерес до історії.Урок № 31. Практичне заняття «Особливості державного устрою США» / «Повсякденне життя в країнах Західної Європи у XVIII ст.» (на вибір учителя)

0
Мета (визначається за обраною темою): визначити особливості державного устрою та основні положення Конституції США; з'ясувати зміни, які відбулися в повсякденному житті в країнах Західної Європи у XVIII ст.Урок № 30. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність. Утворення США.

0
Мета: з'ясувати, як відбувалася колонізація Англією узбережжя Північної Америки; скласти уявлення учнів про життя колоній, здобуття незалежності США, відмінності цієї держави від європейських; продовжувати формувати в учнів уміння аналізувати й узагальнювати історичний матеріал; виховувати учнів у дусі ідеалів демократії.Урок № 29. Міжнародні відносини XVIII ст.

0
Мета: скласти уявлення про зміст міжнародних відносин XVIII ст.; показати перебіг основних подій; продовжити формування вмінь працювати з картою, текстом підручника, історичним джерелом; сприяти розвитку в учнів образного мислення, творчого підходу до виконання завдання.Урок № 28. Освічений абсолютизм.

0
Мета: скласти уявлення учнів про розвиток німецьких держав; з'ясувати, чому у XVIII ст. не вдалося об'єднати німецькі держави; формувати вміння на підставі знайомства з окремими фактами визначати, які риси історичного явища вони характеризують; використати навчальний матеріал для усвідомлення учнями тривалості шляху до утвердження Німеччини як єдиної держави.Урок № 27. Просвітництво і промислова революція.

0
Мета: скласти уявлення учнів про епоху Просвітництва; з'ясувати причини, перебіг і наслідки промислової революції; розвивати вміння учнів здобувати нові знання, використовуючи декілька джерел інформації, виховувати повагу до думок і позицій однокласників.Урок № 26. Узагальнення і тематичне оцінювання за розділом IV «Османська імперія. Країни Східної Європи у XVI — першій половині XVIII ст.».

0
Мета: повторити, узагальнити та закріпити знання, здійснити тематичне оцінювання знань, умінь і навичок, набутих учнями впродовж вивчення теми; удосконалювати набуті вміння й навички; виховний аспект уроку реалізується в результаті осмислення учнями подій минулого своєї Батьківщини й формування позитивного емоційно-особистісного ставлення до них; спонукати учнів до подальшого поглиблення знань.Урок № 25. Московська держава наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст. Утворення Російської імперії

0
Мета: скласти уявлення учнів про процес перетворення Московської держави на Російську імперію; дати оцінку реформаторській діяльності царя Петра І; формувати вміння учнів самостійно працювати за поставленими вчителем завданнями, працювати у складі групи на уроці; сприяти зацікавленості учнів історією слов'янських народів.Урок № 24. Московська держава.

0
Мета: скласти уявлення учнів про розвиток Московської держави; з'ясувати, як у ній відбулося становлення самодержавства; визначити роль Смутних часів в історії країни; розвивати вміння здобувати нові знання, поєднуючи інформацію з розповіді вчителя, підручника та історичної карти; виховувати в учнів повагу до загальнолюдських ідеалів.Урок № 23. Польща.

0
Мета: охарактеризувати розвиток Польщі в XVI—XVII ст.; скласти уявлення учнів про шляхетську демократію і польську культуру; розвивати навички самостійно оперувати новим матеріалом, відповідаючи на запитання вчителя; сприяти розвитку естетичного виховання учнів на прикладах візантійського мистецтва (архітектура, мозаїки, іконопис).

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...