Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників») ВАРІАНТ 2

0
2. (2 бали) Яким є опір ділянки кола, що складається з двох ламп і провідника?
а) 9 Ом; б) 56 Ом; в) 13 Ом; г) 6 Ом

3. (2 бали) Якою є сила струму в резисторі, якщо в другій лампі вона дорівнює
4 А?
а) 2 А; б) 4 А; в) 8 А; г) 1/4 АСАМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників») ВАРІАНТ 1

0
2. (2 бали) Обчисліть опір ділянки кола, що містить два резистори й лампу.
а) 11 Ом; б) 21 Ом; в) 17 Ом; г) 23 Ом

3. (2 бали) Якою є сила струму в лампі, якщо в першому провіднику вона дорівнює 2А?
а) 3А; б) 2А; в) 6А; г) 1/3 АФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників»)

0
1. Яке з’єднання називається послідовним?

2. Яким приладом вимірюється напруга і як він вмикається в коло?

3. Накреслити схему ділянки кола, де три резистори з’єднані послідовно.КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється сила струму?
а) А ; б) В ; в) Ом ; г) Кл

2. (1 бал) Від чого залежить опір провідника?
а) від роду речовини провідника і його розмірів;
б) від роду речовини провідника і напруги в ньому;
в) від напруги на провіднику і сили струму в ньому;
г) від напруги на провіднику і його масиКОНТРОЛЬНА РОБОТА №1 (Тема «Електричний струм. Електрична напруга. Закон Ома»)Варіант 1

0
ВАРІАНТ 1

1. (1 бал) В яких одиницях вимірюється електрична напруга?
а) Ом; б) Кл; в) А; г) В

2. (1 бал) Від чого залежить сила струму в провіднику?
а) від напруги на провіднику і його маси;
б) від напруги на провіднику та його опору;
в) від опору провідника і його маси;
г) від маси провідникаСАМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Що взято за одиницю електричної напруги?
а) 1 А ; б) 1 Дж ; в) 1 Кл ; г) 1 В.

2. (3 бали) Електричну напругу вимірюють приладом, який називається ………………. . Щоб виміряти напругу на певній ділянці кола, цей прилад приєднують до кола …………………………. .САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електрична напруга») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) Якою буквою позначають електричну напругу?
а) І ; б) А ; в) q ; г) U.

2. (3 бали) Що означає вислів: напруга на ділянці кола дорівнює 1 В?
а) електричний заряд 1 Кл переміщується на цій ділянці кола за 1с;
б) електричне поле на цій ділянці виконує роботу 1Дж за 1с;
в) електричне поле виконує роботу 1Дж, переміщуючи заряд 1Кл;
г) електричне поле виконує роботу 1Дж, коли сила струму становить 1А.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму») ВАРІАНТ 2

0
Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:
а) замкнути тільки ключ К1: ________________________;
б) замкнути тільки ключі К1 і К2: ___________________;
в) замкнути тільки ключі К2 і К3: ___________________;
г) замкнути тільки ключі К1 і К3: ___________________.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне коло. Сила струму») ВАРІАНТ 1

0
1. (4 бали) Розгляньте малюнок.
Вкажіть, згідно з малюнком, які прилади будуть працювати, якщо:
а) замкнути тільки ключ К3: ________________________;
б) замкнути тільки ключі К2 і К3: ___________________;
в) замкнути тільки ключі К1 і К2: ___________________;
г) замкнути тільки ключі К1 і К3: ___________________.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Електричне поле») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Що, згідно моделі будови атома, рухається навколо його ядра?
а) електрони; б) протони; в) нейтрони; г) протони та нейтрони

2. (2 бали) Який заряд мають протони, а який – електрони?
а) протони – позитивний; електрони заряду не мають;
б) протони – позитивний; електрони – негативний;
в) протони – негативний; електрони – позитивний;
г) протони – негативний; електрони заряду не мають

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...