Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Цикл уроків з теми "Геометричні перетворення", геометрія 9 клас

0
Тема «Геометричні перетворення» розрахована на 9 уроків.Лермонтов Михаил Юрьевич Герой нашего времени

План произведения
1. Автор характеризует своего героя, раскрывая понятие «герой нашего времени».
2. Максим Максимыч рассказывает автору о Печорине.
3. Печорин полюбил Бэлу и сделал так, чтобы она оказалась в его руках.
4. Бэла влюбляется в Печорина, а ему скоро наскучила эта любовь.
5. Бэла погибает.
6. Встреча Максима Максимыча с Печориным. Он холодно и надменно обращается со стариком.
7. Приезд Печорина в Тамань.
8. Герой внимательно следит за контрабандистами и раскрывает их тайну.
9. Печорин приезжает в Пятигорск, встречает там Грушницкого.Пушкин Александр Сергеевич Евгений Онегин

При первом же своем упоминании о работе над Евгением Онегиным Пушкин сообщал: «Пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница». Произведению свойственны многочисленные авторские лирические отступления, афористические суждения, непринужденный иронический тон. В. Г. Белинский назвал этот роман «энциклопедией русской жизни».КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Ядерний реактор – це установка, в якій …
а) виділяється велика радіація;
б) виділяється велика енергія;
в) відбувається ланцюгова реакція;
г) збільшується радіаційний фон.

2. (1 бал) Прилад для вимірювання доз радіоактивного випромінювання називається …
а) динамометром; б) електрометром; в) термометром; г) дозиметром.КОНТРОЛЬНА РОБОТА №5 (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) При ланцюговій реакції під час поділу ядер Урану звільняються …
а) протони;
б) нейтрони;
в) α-частинки;
г) β-частинки.

2. (1 бал) Ядерну модель будови атома висунув …
а) Е.Резерфорд; б) А.Бекерель; в) П.Кюрі; г) В.Рентген.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Ядерні сили – це сили, які …
а) діють між електронами та ядрами атомів; б) менші за електричні заряди;
в) діють між нуклонами в ядрі; г) діють між ядрами.

2. (1 бал) Атом Цинку має 30 електронів та 25 нейтронів. Яка кількість протонів в ядрі цього атома?
а) 30 протонів; б) 25 протонів; в) 5 протонів; г) 55 протонів.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) В ядрі атома можуть знаходитись …
а) протони, нейтрони, електрони; б) протони та нейтрони;
в) протони та електрони; г) нейтрони та електрони.

2. (1 бал) У ядрі атома Хлору знаходиться 17 протонів та 19 нейтронів. Яка кількість електронів у цьому атомі?
а) 19 електронів; б) 17 електронів;
в) 2 електрона; г) 36 електронів.ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Атомне ядро. Ядерна енергетика»)

0
1. Ядерна фізика вивчає …

2. Нуклонним числом називається …

3. Здатність деяких речовин до радіоактивного випромінювання називається …КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 (Тема «Магнітне поле») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Як називаються сили, з якими взаємодіють між собою провідники, вздовж яких протікає електричний струм?
а) електричними; б) гравітаційними; в) магнітними; г) електромагнітними.

2. (1 бал) Від чого залежить магнітне поле котушки зі струмом?
а) від маси дроту; б) від ізоляції дроту; в) від геометричних розмірів дроту;
г) від матеріалу дроту.КОНТРОЛЬНА РОБОТА №4 (Тема «Магнітне поле») ВАРІАНТ 1

0
1.(1 бал) Як називається взаємодія між собою провідників, вздовж яких протікає електричний струм?
а) електричною; б) гравітаційною; в) магнітною; г) електромагнітною.

2. (1 бал) Як називається тіло, яке довгий час зберігає намагніченість?
а) електромагнітом; б) постійним магнітом; в) потужним магнітом;
г) нормальним магнітом.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...