Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Провідник зі струмом, що знаходиться у магнітному полі:
а) рухається поступально;
б) обертається;
в) коливається;
г) обертається або коливається (залежно від умов).

2. (1 бал) Індукційним струмом називають:
а) рух заряджених частинок під дією постійного електричного поля;
б) струм, що виникає в провіднику в разі зміни магнітного поля;
в) змінний електричний струм.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Правило лівої руки») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) Дія магнітного поля на провідник зі струмом залежить від:
а) магнітного поля і довжини провідника;
б) довжини провідника і його розміщення у магнітному полі;
в) магнітного поля і сили струму в провіднику;
г) магнітного поля, сили струму в провіднику, довжини провідника і його розміщення в магнітному полі.

2. (1 бал) Явище виникнення електричного струму в котушці називається:
а) електростатичною індукцією;
б) електромагнітною індукцією;
в) магнітною індукцією;
г) самоіндукцією.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Магнітне поле провідника зі струмом. Правило правої руки. Електромагніти») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Виберіть правильне твердження:
а) електромагнітом називається котушка з осердям;
б) електромагнітом називається котушка без осердя;
в) електромагнітом називається котушка особливої форми;
г) електромагнітом називається котушка, в якій протікає струм.

2. (1 бал) Південний магнітний полюс стрілки компаса зазвичай указує:
а) на північний географічний полюс Землі;
б) на південний географічний полюс Землі;
в) на південний магнітний полюс Землі;
г) на екватор Землі.САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Магнітне поле провідника зі струмом. Правило правої руки. Електромагніти») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) Виберіть правильне твердження:
а) магнітне поле існує навколо будь-якого провідника зі струмом;
б) магнітне поле існує навколо будь-якої зарядженої частинки;
в) магнітне поле існує навколо будь-якої рухомої зарядженої частинки;
г) магнітне поле існує навколо нерухомої зарядженої частинки.

2. (1 бал) Підсилити магнітне поле котушки зі струмом можна, якщо …
а) збільшити кількість витків котушки;
б) увести в котушку пластмасове осердя;
в) збільшити силу струму в котушці;
г) увести в котушку залізне осердя.КОНТРОЛЬНА РОБОТА №3 (Тема «Електричний струм у різних середовищах») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Якими носіями електричних зарядів створюється електричний струм в електролітах?
а) позитивними йонами;
б) негативними йонами;
в) позитивними та негативними йонами;
г) вільними електронами.

2. (1 бал) Що відбувається з провідністю напівпровідників із зниженням температури?
а) не змінюється;
б) збільшується;
в) зменшується, а потім збільшується;
г) зменшується.ФІЗИЧНИЙ ДИКТАНТ (Тема «Електричний струм у різних середовищах»)

0
1. Електричний струм у металах обумовлений …

2. Електричний стум електролітів обумовлений …

3. Електрична дисоціація в електролітах – це …

4. Електричний опір металів із підвищенням температури …КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників») ВАРІАНТ 2

0
1. (1 бал) Роботу електричного струму вимірюють…
а) лічильником електричної енергії;
б) амперметром;
в) вольтметром;
г) ватметром

2. (1 бал) При послідовному з’єднанні споживачів…
а) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах, а загальна сила струму в усіх споживачах однакова;
б) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові та струми в усіх споживачах однакові;
в) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові, а загальний струм дорівнює сумі струмів на окремих споживачах;КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2 (Тема «Послідовне та паралельне з’єднання провідників») ВАРІАНТ 1

0
1. (1 бал) Потужність електричного струму вимірюється…
а) лічильником електричної енергії;
б) амперметром;
в) вольтметром;
г) ватметром

2. (1 бал) При паралельному з’єднанні споживачів…
а) загальна напруга дорівнює сумі напруг на окремих споживачах, а загальна сила струму в усіх споживачах однакова;
б) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові та струми в усіх споживачах однакові;
в) загальна напруга і напруги на окремих споживачах однакові, а загальний струм дорівнює сумі струмів у окремих споживачах;САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца») ВАРІАНТ 2

0
1. (2 бали) Яку потужність споживає лампа розжарення, нитка якої в робочому стані має опір 12 Ом? Лампа працює від акумулятора напругою 24 В.

2. (2 бали) Яку роботу виконує струм в електродвигуні підйомного крану за півдоби, якщо за напруги 350 В сила струму у двигуні становить 42 А?САМОСТІЙНА РОБОТА (Тема «Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля-Ленца») ВАРІАНТ 1

0
1. (2 бали) На електричному самоварі є напис: «220 В, 600 Вт». Визначте опір спіралі самовара.

2. (2 бали) Електродвигун тролейбуса споживає струм, сила якого 100 А, під напругою 400 В. Знайдіть роботу, яку виконує двигун тролейбуса за добу.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...