Від партнерів

Реклама

Обмежити пошук фільтруванням:


Закон електромагнітної індукції

0
Тема уроку: Закон електромагнітної індукції
Дидактична мета: розширити і поглибити знання учнів про електромагні-тну індукцію, сформувати розуміння учнями закону електромагнітної індукції у загальному вигляді та для рухомого провідника у постійному магнітному полі, довести їх справедливість.
Розвиваюча мета: розвивати логічне мислення, уміння проводити аналіз явищ, групувати й узагальнювати їх; розвивати спостережливість та уміння робити висновки, продовжувати формування комунікаційних та інформаційно-логічних умінь.Трансформатор. Виробництво, передача та використання енергії

0

Розробка уроку з фізики з використанням інтерактивних технологій, призначений для вивчення в 11 класі. Розробка містить презентацію до уроку.Вологість повітря. Методи вимірювання вологості повітря

0
Розробка містить сценарій уроку і дидактичні матеріали для самостійної роботи учнів (вправи, приклади, задачі)Урoк фiзики 9 клac Тeмa: «Пocтiйнi мaгнiти. Мaгнiтнe пoлe Зeмлi. Взaємoдiя мaгнiтiв»

0
Розробка уроку фізики в 9 класі з теми "Магніти.Магнітне поле".Урок розроблено з використанням теєнології "проблемного навчання" в поєднанні з ІКТ.Викладання фізики за модульною системою (приклади технологічних карт)

0
У даній статті запропоновані методичні рекомендації з розробки технологічних тематичних карт та приклади таких карт для викладання фізики у 10 класі академічного рівня за модульного системою навчання.К вопросу модульной системы обучения астрономии в Одесском лицее "Приморский"

0
Как известно, модульная система обучения позволяет формировать ключевые компетенции, исходя из личностных качеств учащихся. Ее сущность в том, что учащимся дается значительная самостоятельность при изучении учебного материла. Поэтому в настоящей статье рассмотрены принципы построения модульного урока по астрономии и приведен пример технологической карты для урока по теме "Малые тела Солнечной системы".Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску.

0
Урок з теми "Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску" є уроком засвоєння нових знань, умінь та навичок учнів. Викладання матеріалу сплановане таким чином, що дозволяє: познайомити учнів з тиском як фізичною величиною; вивчити залежність тиску твердого тіла на опору від сили та площі опори та одиницю вимірювання тиску; навчити розрізняти тиск і силу тиску, застосовувати набуті знання при розв’язуванні задач; розвивати творчі здібності та схильності до креативного мислення; підвищувати пізнавальний інтерес до фізики як науки; застосовувати закони фізики у повсякденному житті.НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УРОКІВ ФІЗИКИ В 11 КЛАСІ ІІ семестр

0
НАВЧАЛЬНИЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ УРОКІВ ФІЗИКИ В 11 КЛАСІ ІІ семестр
https://postika8.wixsite.com/viktor/fizika-11-klas

Навчально-методичний комплект для уроків фізики 11 клас
До комплекту включено:
календарне планування
мультимедійні презентації на кожен урок
конспект учня+задачі для класної та домашньої роботи+таблиці сталих величин+математичний

додаток
самостійні та контрольні роботи (2,4,6 варіантів)
міні-конспект для вчителя.ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ФІЗИКА 10 КЛАС ІІ семестр

0
ПОВНИЙ КОМПЛЕКТ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ФІЗИКА 10 КЛАС
https://postika8.wixsite.com/viktor/fizika-10-klas
календарне планування+розширене календарне планування (міні-конспект)
мультимедійні презентації на кожен урок
самостійні та контрольні роботи (2,4,6 варіантів)
конспект для вчителя.
інструкції до лабораторних робіт та робіт практикуму
програмне забезпечення для лабораторних робіт
електронний журнал
додаткове відео та анімаційні моделі процесівНОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ СВІТЛОДІОДНОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

0
Мета: простежити використання світлодіодів в різних сферах, виготовити власні світлодіодні прилади та дослідити їх.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво