Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Розв’язання задач на складання рівняння теплового балансу.

0
Розробка заняття з теми: "Розв’язання задач на складання рівняння теплового балансу" містить план заняття, алгоритм розв’язування задач на складання рівняння теплового балансу, приклад розв’язування задач, задачи для розв’язування, роздатковий матеріал.Уроки № 65-67. Захист навчальних проектів з теми «Електричні явища. Електричний струм»

Мета: визначити рівень оволодіння знаннями за темою, обраною для навчального проекту в межах теми «Електричні явища. Електричний струм».Урок 64. Контрольна робота № 4

0
Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струму різних середовищах», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.Урок 63. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

0
Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань із теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах» та застосовувати їх під час розв'язування задач різного типу.Урок 62. Види самостійних газових розрядів

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти умови існування самостійних газових розрядів, коли спостерігаються чи використовуються ці розряди, засвоїти правила безпечної поведінки, щоб не стати жертвою блискавки.Урок 61. Електричний струм в газах

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти причини виникнення в газах електричного струму, фізичний зміст несамостійного та самостійного газових розрядів, за яких умов вони можливі.Урок 60. Застосування електролізу

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти зміст процесів одержування металів, рафінування, гальваностегії, гальванопластики та їх практичне застосування.Урок 59. Розв'язування задач

0
Мета: закріпити знання з теми «Електричний струм в рідинах», продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання. Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування закону електролізу Фарадея, комбіновані задачі.Урок 58. Електричний струм у рідинах

0
Мета: з'ясувати природу електричного струму в електролітах, увести поняття електролізу, сформулювати закон електролізу Фарадея.Урок 57. Електричний струм у металах

0
Мета: з'ясувати природу електричного струму в металах, переконатись, що опір металів залежить від температури, увести поняття надпровідності металів.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...