Від партнерів

Реклама

Останні публікації

2021-03-03 19:37
2021-03-03 19:30
2021-03-03 18:17
Обмежити пошук фільтруванням:


Урок 64. Контрольна робота № 4

0
Мета: оцінити знання й уміння учнів із теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струму різних середовищах», виявити прогалини в знаннях учнів для подальшого їх усунення.Урок 63. Узагальнення й систематизація знань з теми «Розділ 2. Електричні явища. Частина II. Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах»

0
Очікувані результати: учні повинні вміти відтворювати систему знань із теми «Робота і потужність електричного струму. Електричний струм у різних середовищах» та застосовувати їх під час розв'язування задач різного типу.Урок 62. Види самостійних газових розрядів

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти умови існування самостійних газових розрядів, коли спостерігаються чи використовуються ці розряди, засвоїти правила безпечної поведінки, щоб не стати жертвою блискавки.Урок 61. Електричний струм в газах

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти причини виникнення в газах електричного струму, фізичний зміст несамостійного та самостійного газових розрядів, за яких умов вони можливі.Урок 60. Застосування електролізу

0
Очікувані результати: учні повинні розуміти зміст процесів одержування металів, рафінування, гальваностегії, гальванопластики та їх практичне застосування.Урок 59. Розв'язування задач

0
Мета: закріпити знання з теми «Електричний струм в рідинах», продовжити формування навичок та умінь учнів розв'язувати фізичні задачі, застосовуючи набуті знання. Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування закону електролізу Фарадея, комбіновані задачі.Урок 58. Електричний струм у рідинах

0
Мета: з'ясувати природу електричного струму в електролітах, увести поняття електролізу, сформулювати закон електролізу Фарадея.Урок 57. Електричний струм у металах

0
Мета: з'ясувати природу електричного струму в металах, переконатись, що опір металів залежить від температури, увести поняття надпровідності металів.Урок 55. Теплова дія струму. Закон Джоуля Ленца. Електричні нагрівальні пристрої. Запобіжники

0
Тип уроку: комбінований.
Наочність і обладнання: підручник, посібник [3], фотографії електронагрівальних пристроїв, лампа розжарення, запобіжники.
Демонстрація: теплова дія струму в лампі розжарення.Урок 54. Розв'язування задач

0
Очікувані результати: учні повинні вміти розв'язувати задачі на застосування формули для обчислення роботи та потужності електричного струму, комбіновані задачі.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво