Від партнерів


Реклама

Останні публікації

Обмежити пошук фільтруванням:


Резюме - порядок написання - зразок резюме

0
Резюме — це документів якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.
3. Мета складання резюме.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Знання мов.
7. Контактний телефон.Характеристика - її реквізити та оформлення - зразок характеристики

0
Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.Заява - її реквізити та оформлення - зразки заяв

0
Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.
Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:
1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.
2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву.(якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).Правила оформлення сторінки документа

0
Організаційно-розпорядчі документи оформляють на папері формату А4 (294 х 210) та А5 (146 х 210). Для зручності з обох боків сторінки залишають вільні поля: ліве — 35 мм; праве — не менше 8 мм; верхнє — 20 мм; нижнє (для формату А4) — 19 мм; (для формату А5) — 16 мм.
На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні — на чистих аркушах паперу Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.Вимоги до тексту документа

0
Основою службового документа є текст, який має чітко й переконливо відбивати причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки.
Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну частину (доказ), закінчення. У вступі зазначається причина написання документа; в основній частині викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування; у закінченні вказується мета, заради якої складено документ.Формуляр документа

0
Документи з високим рівнем стандартизації створюють за затвердженою формою, тобто відповідно до формуляра-зразка.
Кожний документ складається з окремих елементів, які називаються реквізитами.
Сукупність реквізитів, розташованих у певній послідовності на бланку, називаєтьсяформуляром.Класифікація документів

0
Класифікація документів
Документ — основний вид ділового мовлення. Він фіксує та передає інформацію, підтверджує її достовірність, об'єктивність.
Документ — це матеріальний об'єкт; що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у заведеному порядку й має відповідно до чинного законодавства юридичну силу1.
Документи виконують офіційну, ділову й оперативну функції, оскільки вони — писемний доказ, джерело відомостей довідкового характеру.
Відтворюють документи на папері, фотоплівці, магнітній та перфострічці, дискеті, перфокарті.Орієнтовний план евакуації учнів та вихованців у разі виникнення пожежі

0
Додаток 1
до Правил пожежної безпеки для
навчальних закладів та установ
системи освіти України
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Керівник навчального закладу (установи)
__________________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
____ __________________ 20__ р.Впровадження ІКТ в освітню систему школи. Матеріали семінару для заступників директорів з навчально - виховної роботи.

0
Новітні інформаційні технології (ІТ) вже міцно увійшли у сучасне життя суспільства та у навчально-виховний процес освітніх закладів. Починаючи з 2013 – 2014 навчального року колектив НВК «ЗОШ І – ІІІ ст. – ліцей» м. Котовська працює над проблемою «Формування успішної особистості учня на основі діяльнісного та компетентнісного підходів». Ми розуміємо, що сучасна освіта має орієнтуватись на діяльнісні, розвиваючі технології, які формують у учнів уміння вчитися, оперувати і управляти інформацією, швидко приймати рішення, пристосовуватись до потреб ринку праці.Сценарії + сценки до дня вчителя. Одним архівом!!! Більше 100 файлів.

0
Сценарії + сценки до дня вчителя. Одним архівом!!! Більше 100 файлів.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво