Від партнерів


Реклама


загрузка...

Обмежити пошук фільтруванням:


Професійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворення

0
Професійна готовність вчителя до апробації шкільної навчальної літератури – гарант якості сучасного українського підручникотворенняФормування дослідницьких компетентностей школярів через організацію науково-методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу

0
Матеріали щодо розвитку творчих здібностей учнів, участь у науково-дослідній роботі, робота наукової ради школи.Управлінські технології в роботі з педагогічними кадрами

0
Процесом розвитку педагога можна ефективно управляти, використовуючи наявні можливості особистості, упроваджуючи сучасні підходи до організації методичної роботи, розвиваючи творчий потенціал колективу школи.Інноваційна методична робота в навчальному закладі

0
Інноваційна методична робота - це система управлінських заходів, орієнтована на створення або освоєння нових (інноваційних) способів професійно - педагогічної діяльності.Автобіографія - опис свого життя - порядок написання

0
Автобіографія - опис свого життя - порядок написання
Автобіографія — це опис свого життя. Цей документ характеризується незначним рівнем стандартизації. Головні вимоги під час його написання — вичерпність потрібних відомостей і лаконізм викладу. В автобіографіях обов'язково зазначаються:Резюме - порядок написання - зразок резюме

0
Резюме — це документів якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні успіхи й досягнення особистості, яка його складає.

Взагалі не встановлено якихось суворих вимог щодо розташування реквізитів резюме, але одним з найпоширеніших є зразок, коли подається:
1. Назва документа.
2. Прізвище, ім'я та по батькові особи, яка складає резюме.
3. Мета складання резюме.
4. Досвід роботи.
5. Освіта.
6. Знання мов.
7. Контактний телефон.Характеристика - її реквізити та оформлення - зразок характеристики

0
Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника за підписами представників адміністрації. Це офіційний документ, який видає адміністрація на прохання працівника. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи.Заява - її реквізити та оформлення - зразки заяв

0
Заява — це офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.
Заяви бувають від організацій, установ та особисті. В особистій заяві реквізити рекомендується розташовувати в такій послідовності:
1. Праворуч вказується назва організації чи установи, куди подається заява.
2. Нижче у стовпчик — назва професії, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, адреса того, хто подає заяву.(якщо заява адресується до тієї організації, де працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду й місце роботи чи структурний підрозділ).Правила оформлення сторінки документа

0
Організаційно-розпорядчі документи оформляють на папері формату А4 (294 х 210) та А5 (146 х 210). Для зручності з обох боків сторінки залишають вільні поля: ліве — 35 мм; праве — не менше 8 мм; верхнє — 20 мм; нижнє (для формату А4) — 19 мм; (для формату А5) — 16 мм.
На бланку друкується тільки перша сторінка документа, а наступні — на чистих аркушах паперу Якщо текст документа займає більше однієї сторінки, то на другу сторінку не можна переносити один підпис, на ній має бути не менше двох рядків тексту.Вимоги до тексту документа

0
Основою службового документа є текст, який має чітко й переконливо відбивати причину й мету його написання, розкривати суть конкретної справи, містити докази, висновки.
Текст поділяється на взаємозумовлені логічні елементи: вступ, основну частину (доказ), закінчення. У вступі зазначається причина написання документа; в основній частині викладається суть питання, наводяться докази, пояснення, міркування; у закінченні вказується мета, заради якої складено документ.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід

Цікаво


загрузка...