Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Луцьке братство і братчики

0

Тема:Луцьке братство і братчики.
Мета: ? вивчити історію Луцького братства його діяльність та значення;
? виховувати інтерес і повагу до історії рідного краю;
? формувати в учнів вміння аналізувати історичні явища, логічно та критично мислити.
Обладнання: малюнок «Герб Волинського крайового братства святого апостола Андрія».
Основні поняття: братство, статут, ставропігія, реформація.
Міжкурсові зв’язки: всесвітня історія («Реформація і контрреформація»).
Очікувальні результати:
Учні зможуть:
- проаналізувати діяльність Луцького братства;
- з’ясовувати вплив братства на розвиток культури і освіти рідного краю.
Література:
1 Волинський музей – Історія і сучасність (Науковий збірник Луцьк. 1999 р. ? С. 168-173.
2. Ісаєвич Я. Д.. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI – XVIII століття: К.: Наука.2001 ?с. 38.
3 Логвин Г. Н. До питання про архітектуру братської Чеснохресної церкви в Луцьку на Волині // Інститут історії і теорії архітектури, 2001. № 1-2.
4 Грушевський М. С. – Ілюстрована історія українського народу-С. П (б) 1914. –с. 120.
Тип уроку: вступний

Структура уроку

1.Організаційна частина
2. Вивчення нового матеріалу
Тема уроку:«Луцьке братство і братчики». Записую на дошку.
План диктую:
1.Церковне життя в другій половині XVI – XVIII століття. Братства.
2. Історія виникнення Луцького братства.
3. Діяльність і значення Луцького братства і братчиків
4 Підсумки уроку
5 Домашнє завдання

Хід уроку
1 Організаційна частина
Перевірка присутності учнів
Зауваження з приводу санітарного стану класу
2 Вивчення нового матеріалу
1 Церковне життя в другій половині XVI – XVIII століття. Братства.
Розповідаю: Церковне життя на українських землях зазнало впливів загальноєвропейських ідей та рухів. Багато європейських країн було охоплено реформаційними ідеями. Не оминували вони й Речі Посполитої, у складі якої перебували українські землі. Виникає такий напрямок, як реформація.
Диктую: Реформація – суспільно-політичний рух у християнстві ХVI-XVІІ ст.., спрямований проти католицької церкви.
Вплив реформаційних ідей засвідчує діяльність православних братств.
Диктую: Братства – національно-релігійні громадські об’єднання міщан, а також інших верств населення при православних церквах.
Розповідаю: Братства згуртовувалися навколо парафіяльних церков, їхньою основою був самозахист від політики національного і релігійного гніту з боку католицької церкви. В кінці ХVI- на поч.XVІІ ст.. братства виникли у Львові, Києві, Луцьку, Острозі та інших містах.
1. Історія виникнення Луцького братства.
Відомо, що під іменем Воздвиження Чесного і Животворчого Хреста Господнього у другому десятиріччі ХVІІ ст.. в Луцьку виникло світсько-релігійне об’єднання громадян, яке впродовж ста років виборювало права православної віри для усього волинського населення.
Як переддень виникнення Луцького братства називають деякі дослідники факт існування в Луцьку на самому початку ХVІІ ст.., релігійної спілки, що нібито випливає з документу від 13 лютого 1603 р. Це лист з Вільно від священика Григорія Жданова до «Богом возлюбиная братія моя чесниє Іоаннов’є з прохання пробачити йому провину за не виконання “повиності”, що були пов’язані з збором збіжжя. В самому листі не вказано, жодної адреси, або хоча б якоїсь географічної назви, що змінила б адресу. Вказано лише імена “братії”, не відомо якогось храму, тому видається дивним, що дослідники, вважають цей документ, як лист до членів, саме луцького братства».
Документи з історії Луцького Хрестовоздвиженського братства містяться переважно у виданнях Київської археографічної комісії (1843-1921рр.) У І розділі 1 тому «Пам’ятков», було опубліковано 33-документи. Що мають безпосереднє відношення до братства в Луцьку.
Перший з відомих документів з історії Луцького братства датується 1617 роком. Це – “Каталогос” або “Реєстир зібраних разом імен братів по Хресту”, які жили в Луцьку і за його межами. Свої імена протягом сто років вписували представники духовенства, князі, шляхта і міщани. Як раз у цьому документі є перша згадка про створення братства. Ще одним документом є “Пам’ятник”, в якому знаходило інформацію про гербовий знак Луцького Хрестовоздвиженського братства “Хрест із півмісяцем” і вірші посвяту на герб.
Відомо, що до списку членів братства, крім Волинської православної шляхти, міщан і селян. Були записані братчики такі відомі особи. Як архімандрит. А пізніше митрополит Київський Петро Могила, одна з засновниць Київського братства та братської школи – Гальшка Василівна Гулечівна, поет Данило Братковський та інші.
Отже, ми бачимо, виникнення Луцького братства. Посідає одне з найважливіших місць історії рідного краю.
3. Діяльність і значення Луцького братства і братчиків.
Братство займалося громадсько-культурною та благодійною діяльністю і відігравало значну роль у боротьбі православного населення супроти домінування католиків та уніатів на Волині у 20-40-х рр.. ХVІІ ст.
Добре відомий привілей. Грамота польського короля, що стала підставою для юридичного оформлення братства. 20 лютого 1619 р. Сигізмунд ІІІ дозволив відбудувати старожитній руський шпиталь, перед тим згорілий і побудувати при ньому церкву і школу.
Відома, нам грамота Єрусалимського патріарха Феофана від 20 червня 1620 р. на воздвиження храму “Животворчого Хреста Господнього” з наданням йому права ставропігії.
Диктую: Ставропігія – це право підпорядковуватися не своїм єпископам, а безпосередньо патріархові.
Розповідаю: Мурована церква чесного Хреста, що частково збереглася до наших днів була в основному закінчена 1634 р. Монастир, що згадується в документах 1621 р.. щ в 1638 р. його будували з дерева. Будівництво мурованого шпиталю. Який отримав у списках пам’яток назву монастир Василіанів, почалося в 1646 р. на кошти Олександра Мозеллі. Відомого мецената на Волині. На церкві Чесного Хреста, по ліву руку від входу, був такий напис: «Богу найкращому, найвищому».
У 1623 р. разом із дозволеною грамотою, надіслано рекомендований статут, який визначав порядок вибору чотирьох старших братів на чолі з пресвітерем, періодичність збору коштів, вимоги до моральності членів братства, порядок літургій.
Диктую: Статут – це закон, урядове розпорядження.
Розповідаю: Вінцем творіння Луцького братства стала школа, яка розпочала свою роботу, ще в 1620-ті рр.. 1624 р. датуються два документи «Книга справ братських», що регламентувала їх діяльність, «Права школи греко-латинсько-слов’янсько Луцької Артикули», «Порядок шкільний». Вони визначали порядок організації навчального процесу та зміст.
За методикою навчання Луцька братська школа відповідала європейському середньовічному училищу. В ній викладали поетику, історію, основи орфографії, початки богослов’я.
Щодо подальшої долі Луцького братства то в середині ХVІІІ ст.. , в умовах посилення національного та релігійного гніту на українських землях, Луцьке братство почало занепадати. Наприкінці ХVІІІ століття повністю припинило свою діяльність.
Отже, за роки своє діяльності Луцьке братство стало визначним громадсько-політичним і культурно-освітнім центром, який досяг рівня авторитетного і вагомих тодішніх братств – Львівського, Успенського та Києвського Богоявленського.
2 Підсумки уроку
Церковне життя в Україні, а зокрема на Волині в другій половині ХVІ- ХVІІ ст.. – зазнало вплив загальноєвропейських релігійних рухів. Свідченням цього став братський рух, за підтримки якого розвивалася українська освіта і культура взагалі. На Волині, в Луцьку за підтримки братства був збудований шпиталь, церква і школа
5 Домашнє завдання
Вивчити значення основних термінів і понять.
Написати повідомлення про існування братського руху на Україні

Автор: 

Бобко Марія Володимирівна. Вчитель історії Княжівська ЗШ І-ІІІ ст.

Джерело: 

1 Волинський музей – Історія і сучасність (Науковий збірник Луцьк. 1999 р. ? С. 168-173.
2. Ісаєвич Я. Д.. Братства та їх роль у розвитку української культури XVI – XVIII століття: К.: Наука.2001 ?с. 38.
3 Логвин Г. Н. До питання про архітектуру братської Чеснохресної церкви в Луцьку на Волині // Інститут історії і теорії архітектури, 2001. № 1-2.
4 Грушевський М. С. – Ілюстрована історія українського народу-С. П (б) 1914. –с. 120.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід