Від партнерів


Зареєструйтесь, щоб мати можливість переглядати усі сторінки та файли, публікувати власні матеріали


Речення. Граматична основа речення. Члени речення

1

Методична розробка пропонує матеріали для підготовки і проведення практичного заняття з дисципліни «Українська мова» на тему: «Речення. Граматична основа речення. Головні і другорядні члени речення».
Наведена тема відповідає навчальній програмі та є однією з найактуальніших при вивченні розділу «Синтаксис».
Головна функція рідної мови полягає в тому, що вона є засобом спілкування. Вільне володіння рідною мовою забезпечує реалізацію творчих можливостей студентів у всіх сферах життя.
Для того, щоб мовлення було правильним, мало володіти лише орфографічними та орфоепічним нормами, дуже важливо вміти грамотно будувати своє висловлювання, слідкуючи за змістом і мовним оформленням. Саме тому вивчення речення як основної одиниці синтаксису – один з головних етапів мовної підготовки студентів.
Обрана форма заняття відповідає меті, яка ставиться перед ним: систематизувати й узагальнити відомості про види речень, особливості кожного виду, відомості про головні і другорядні члени речення; розвивати в студентів уміння визначати структуру простого двоскладного речення; виховувати інтерес до вивчення української мови, засвоєння її норм, а також до прагнення бути милосердними, співчутливими.
Заняття побудоване на поєднанні традиційних методів навчання з інтерактивними: евристична бесіда, ігрові моменти, індивідуальна самостійна робота, робота в групах, творча робота тощо.
Для більш якісного засвоєння матеріалу студентам пропонуються таблиці, вправи із застосуванням цифрового коду, сигнальних карток.

Автор: 

Ладика Олена Вікторівна. Викладач української мови та літератури, спеціаліст вищої категорії. МК ДДМА.

Джерело: 

1 Козачук Г. О. Українська мова: Практикум: Навч. Посіб.- 2-ге вид., переробл. і допов.- К.: Вища шк., 2008.
2 Українська мова: Підручник для 10-11 кл. шк. з укр. та рос. Мовами навчання/О. М. Бєляєв, Л. М. Симоненкова та ін.. – К.: Освіта, 1997
3 Ужченко В.Д. та ін.. Сучасна українська мова: Збірник вправ і завдань: Навч. Посіьн. – К.: Вища школа, 2006.

Отримати сертифікат

Користувацький вхід